Световната банка: Световното богатство расте, неравенството се запазва

Световната банка: Световното богатство расте, неравенството се запазва

Световното богатство се е увеличило значително през последните две десетилетия, но богатството на човек от населението намалява или остава непроменено в над 20 страни с
различни доходи. Това се посочва доклад на Световната банка, разпространен късно снощи.

 

Поглеждайки отвъд традиционния начин за измерване като брутен вътрешен продукт (БВП), авторите на доклада използват термина богатство в опит да се оцени икономическият прогрес и устойчивостта на страните, се посочва в съобщението на Световната банка, цитирано от БТА.

"Променящото се богатство на народите 2018" проследява богатството на 141 държави през периода между 1995 и 2014 г. чрез обединяване на няколко категории като природния капитал (като горите и природните изкопаеми), човешкия капитал (доходите през човешкия живот); произведения капитал (сгради, инфраструктура и т.н.) и чуждестранни нетни активи.

 

Човешкият капитал е най-големият компонент на богатството като цяло, докато природният капитал съставлява почти половината от богатството в страните с ниски доходи, се посочва в доклада.

"Чрез създаването и насърчаването на човешкия и природния капитал, държавите по света могат да увеличат богатството си и да станат по-силни. Групата на Световната банка ускорява усилията в подкрепа на държавите в техните усилия да инвестират повече и по-ефективно в населението ", твърди президентът на Световната банка Джим Йон Ким. "Не може да има устойчиво и надеждно развитие, ако не отчетем, че човешкият капитал е най-големият компонент в богатството на народите".


Докладът разкрива, че световното богатство е нараснало с около 66 на сто на сто (от 690 трилиона до 1143 трилиона долара). Но неравенството е съществено, тъй като богатството на човек от населението в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) с високи доходи е 52 пъти по-голямо, отколкото в страните с ниски доходи.

Намаляване на богатството на глава от населението се регистрира в няколко големи държави с ниски доходи, както и в някои страни с големи въглеродни запаси от Близкия изток, наред с няколко държави с високи доходи в ОИСР, засегнати от финансовата криза през 2009 година.

 

Намаляването на богатството на глава от населението предполага, че активите, които са от решаващо значение за генерирането на бъдещи доходи, могат да бъдат изчерпани - факт, който често не се отразява в националните данни за растежа на БВП, се допълва в съобщението на Световната банка.

Докладът разкрива, че повече от две дузини държави с ниски доходи, където природният капитал е доминирал в цялостното богатство през 1995 г., са преминали в списъка на държавите със средни доходи през последните две десетилетия отчасти заради инвестиране на приходите от природен капитал в сектори като инфраструктура, както и в образование и здравеопазване, които в крайна сметка увеличават човешкия капитал.

Докато инвестициите в човешкия и произведен капитал са от съществено значение, забогатяването не е свързано с разпродажбата на природния капитал за изграждане на други активи, се посочва в доклада. Естественият капитал на глава от населението в страните от ОИСР е три пъти по-висок от този в държавите с ниски доходи, въпреки че делът на природният капитал в общото богатство е само 3 на сто в държавите от ОИСР.

"Растежът ще бъде краткосрочен, ако се основава на изчерпване на природния капитал, като горите или риболовът. Това, което показва нашето изследване, е, че стойността на природния капитал на глава от населението има тенденция да нараства с доходите. Това противоречи на традиционната мъдрост, че развитието непременно води до изчерпване на природните ресурси", каза Карин Кемпер, старши директор по глобална практика по околна среда и природни ресурси в Световната банка.

В доклада се изчислява приблизително, че стойността на природните капиталови активи се е удвоила в световен мащаб между 1995 и 2014 година. Това се дължи, наред с други причини, на повишените цени на суровините, както и на нарастването на икономически необходимите резерви. В противовес на това производителната стойност на горите е намаляла с 9 на сто, докато стойността на земеделската земя се е увеличила за сметка на горите в много региони.

Представеният сега доклад следва подобни оценки на Световната банка направени през 2006 и 2011 г., но включва за първи път оценка за човешкия капитал. Човешкият капитал се измерва като стойност на приходите за оставащия трудов живот на дадено лице, като по този начин се взима предвид ролята на здравеопазването и образованието. Жените представляват по-малко от 40 на сто от глобалния човешки капитал, поради по-ниските доходи. Постигането на равенство между половете може да увеличи богатството на човешкия капитал с 18 на сто.

Човешкият капитал съставлява глобално две трети от световното богатство, докато произведеният капитал представлява една четвърт от богатството. Природният капитал представлява една десета от световното богатство, но той остава най-големият компонент на богатството в страните с ниски доходи (47 на сто през 2014 г.) и представлява повече от една четвърт от богатството в страните с по-нисък среден доход.

Данните за богатството на държавите се основават на обществено достъпни данни, изготвени от световно признати източници, като се използва методология, съгласувана във всички държави. Някои от компонентите на богатството от природния капитал не са проследени в доклада, което включва водите, риболовът и възобновяемите енергийни източници.

Докладът е финансиран отчасти от инициативата партньорство, наречена Отчетност на богатството и оценка на екосистемните услуги - WAVES и от Глобалното партньорство за образование.

Споделяне

Още от Свят

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?