Свинаров единствен призна за подчинени с конфликт на интереси

Шефът на МО Николай Свинаров бе единственият министър, който призна за засечени служители във ведомството му с конфликт на интереси. "Попадали сме на такива случаи и служители са отстранявани, когато служебното положение се свързва с финансови интереси", каза Свинаров.

Преди началото на правителственото заседание в четвъртък, земеделският и здравният министри отрекоха в техните ведомства да има подобни случаи, а финансовият заяви, че до него не е достигала подобна информация .

Преди две седмици за пръв път министърът на държавната администрация Димитър Калчев призна, че част от служителите в Министерски съвет участват във фирми, пряко свързани с дейността. С промяна в Закона за държавния служител през 2003 г. чиновниците бяха задължени всяка година до 31 март да попълват декларации, в които да обявят дали те или техни роднини имат търговски или делови интереси, свързани с изпълняваните от тях функции в администрацията. Според закона, държавният служител е длъжен да не участва при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато той или свързаните с него лица са заинтересувани от това решение.

Калчев обаче отказа да конкретизира чиновниците, използвайки закона за защита на личните данни, което бе оспорено от "Програма Достъп до информация". Министърът заяви само, че общо 83 специалисти са декларирали евентуален сблъсък на интереси, според данните от регистъра със служебните досиета на държавните служители, в които са включени и декларациите.

В началото на тази седмица правителственият говорител Димитър Цонев уточни, че държавните служители, които имат частни интереси при вземането на решения за търгове или обществени поръчки, трябва сами да се откажат от участие в комисиите. По думите на Цонев, държавата разчитала на "личната съвест" на администрацията си. Говорителят на МС каза още, че никой не следи дали чиновниците попадат в сблъсък на интереси и дали той не се отразява върху работата им. Проверка можела да бъде наложена единствено ако колега на този служител напомни или научи за наличието на фирма.

В четвъртък министърът на отбраната заяви, че всяка седмица във ведомството постъпват доклади за това дали има конфликт на интереси на служителите във връзка със служебното им положение. Свинаров каза, че вече има случаи на отстранени чиновници.

Колегите му Мехмед Дикме и Славчо Богоев обаче посочиха, че нямат информация техни подчинени да имат фирми или паралелен бизнес. Медиите вече описаха няколко случая на хора, свързани със земеделското министерство, включително и със самия министър, които успешно печелят проекти по програма Сапард.

Финансовият министър Милен Велчев също се измъкна от отговор, макар и с по-разтегливата формулировка, че до него не е достигала информация служители от ведомството да са в конфликтни интереси заради частен бизнес.

За разлика от останалите чиновници, забраната за конфликт на интереси за служителите в министерството на отбраната е записана и в закона за отбраната и въоръжените сили и отдавна се контролира от военното контраразузнаване. Хората от МО, както и колегите им от МВР бяха проверени и във връзка със закона за защита на класифицираната информация.

Днешната реакция на министрите е показателна, че въведената с мотив борба с корупцията разпоредба в закона за държавния служител до момента на практика не действа.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?