Свиват се заемите за домакинствата през август, печалбите на банките растат

Свиват се заемите за домакинствата през август, печалбите на банките растат

През август банките се прибавили нови 99 млн. лв. към печалбите си и така общата им печалба за осемте месеца възлиза на 713 млн. лв. В същото време активите на финансовите институции нарастват сериозно, кредитирането на бизнеса бележи лик ръст, заемите за домакинствата намаляват, сочат данните на Българската народна банка за състоянието на банковата ни система в края на август 2015 г.

Общите активи на банките нарастват с 336 млн. лв. до 84.8 млрд. лв.

Пазарният дял на петте най-големи кредитни у нас институции - "УниКредит Булбанк", ДСК, Първа инвестиционна банка, "Райфазенбанк" и Обединена българска банка (ОББ), се повишава до 56.7%. Тези пет банки са дръпнали и основната част от новите депозити. От общо 426 млн. лв. вложени през август в банковите сметки 356.9 млн. лв. са отишли в тези банки за сметка на намаляването на депозитите в клоновете под на чуждестранни банки, депозитите, откъдето са изтекли 7.5 млн. лв. Така в края на август депозитите в банковата система са 71.9 млрд. лв.

При кредитите за нефинансови предприятия е отчетен месечен растеж със 123 млн. лв. (0.4%). Заемите за домакинства намаляват с 16 млн. лв. (0.1%), а тези за други финансови предприятия – със 142 млн. лв. (8.5%).

Балансовата позиция на банковата система парични наличности и салда в централни банки и други влогове на виждане нараства със 112 млн. лв., а делът ѝ в активите достига 17.4%, съобщават още от БНБ. Инвестициите в дългови ценни книжа и капиталови инструменти заемат 13.2% в балансовите активи. През август дълговите ценни книжа се увеличават със 150 млн. лв. – основно в портфейла на разположение за продажба.

Данните на Централната банка сочат, че ликвидната позиция на кредитните институции у нас продължава да се засилва. През месеца ликвидните активи на банковия сектор нарастват с 456 млн. лв. в резултат от увеличените парични средства и търгуеми ценни книжа с нисък риск. Коефициентът на ликвидните активи достига 33.89%.

Натрупаната в банковата система обезценка за осемте месеца на годината е 536 млн. лв., посочват още от БНБ.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?