Свободни от ВЕЦ зони по Дунав иска международната комисия за опазване на реката

Свободни от ВЕЦ зони по Дунав иска международната комисия за опазване на реката

Необходимо е да се определят зони, свободни от строеж на водноелектрически централи (ВЕЦ), по поречието на Дунав заради изключително засиления инвеститорски натиск за изграждане на такива съоръжения в целия басейн на реката, включително и в България. До този извод е стигнала Международната комисия за опазване на река Дунав по време на среща в Сараево, на която са приети ръководните принципи за устойчиво развитие на хидроенергетиката, съобщиха от Глобалния екофонд WWF.

 

Зоните, свободни от ВЕЦ, са големи речни участъци, които са със запазено биологично разнообразие и първичен характер, където изграждането на хидросъоръжения би причинило несъразмерни вреди и съответно е недопустимо, смята комисията.

 

Според нея държавите-членки трябва да опазват особено чувствителни речни участъци като защитени територии или такива с много добро екологично състояние, като в тях не бива да се допуска строеж на водноелектрически централи.

 

Друга мярка, заложена в документа, е необходимостта от правилното планиране на национално и регионално ниво на възможните локации за нови ВЕЦ-ове, така че да се предотврати допълнително увреждане на природата и да се отчитат интересите на местните общности.

 

През последните години интензивното застрояване на реките във всички дунавски държави принуди Международната комисия за опазване на реката да излезе със серия от документи, които поставят на дневен ред необходимостта от нови мерки. Тяхната цел е да се защитят особено ценни участъци от реките и да се възприеме механизъм за предварително планиране на нови мощности. Целта на мерките, съчетаващи икономическите и екологичните интереси, е да бъде намалено увреждането на околната среда и речните екосистеми.

 

“Проблемът със строителството на нови ВЕЦ в България отдавна е добил значителен мащаб. Той се характеризира с ниска степен на контрол и почти пълна липса на предварително планиране“, коментира Иван Христов, ръководител на програма “Води“ на WWF.

 

Някои празноти в законодателството и отсъствието на определени правила дори към настоящият момент правят проблема със стихийното застрояване на реките у нас актуален и значим. ВЕЦ-ове все още се строят в защитени зони по “НАТУРА 2000“ и природни паркове.

 

От фонда признават, че през последните години у нас нормативната база е подобрения и капацитетът на басейновите дирекции засилен, но все още не се спазват законите, има възможност за корупция и така добрият замисъл е опорочен.

 

Така, въпреки изричните законови забрани, държавната администрация продължава да разрешава на инвеститори в условията на пълна непрозрачност да строят ВЕЦ в защитени зони и така да се унищожават последните ценни речни участъци, отговарящи все още в някаква степен на дефиницията за естествени реки, коментира Любомир Костадинов от WWF.

 

Организацията припомня, че в края на миналата година обжалва пред Върховния административен съд положителната оценка за въздействието върху околната среда на проекта за строеж на четири нови ВЕЦ-а на река Искър с обща мощност от 10.5 мегавата.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?