Своеволията на полицията увеличават недоверието на ромите към всички институции

Своеволията на полицията увеличават недоверието на ромите към всички институции

Близо 87% от етническите българи считат ромите за склонни към престъпни деяния, показва проучване на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), публикувано във вторник. То е проведено през втората половина на 2005 г.

Докладът от проучването на тема “Полицейски проверки и използване на етнически профили в България” бе представен във вторник на открито заседание на Държавно-обществената комисия за превенция на престъпността, чийто председател е вътрешният министър Румен Петков.

Експертът от неправителствената организация Тихомир Безлов посочи, че нагласите на полицейските служители към ромите не се различават от цялостните нагласи на обществото на към тази етническа група.

“Основният мотив за честите проверки сред ромите, посочван от полицаите, е високата престъпност сред тази малцинствена група”, обясни той. Безлов посочи, че полицията много често използва обиди и заплахи при тези свои действия.

“В България няма ясно дефиниран етнически профил и той се дефинира интуитивно от полицаите”, каза още експертът.

Близо 46 хил. българи и 7500 роми са били сплашвани по време на полицейски проверки. Върху 15 хил. души, от които 12 хил. българи и 3 хил. роми, е било упражнено насилие.

Общо 18% от населението или 1,1 млн. души са били проверени от полицията през първата половина на 2005 г.  

Проучване сред полицаи, работещи в райони с голямо присъствие на роми, показва, че те имат ясна представа за малцинствената група и в по-малка степен се поддават на общите нагласи.

Служителите на МВР, които работят в райони с преобладаващо българско население и особено около ромски квартали, смятат, че ромите са особено податливи към извършването на престъпления.

Едно от заключението на ЦИД е, че гражданите, които са били подлагани на насилие и обиди от полицаи, имат по-малко доверие към МВР. От 1997 до 2005 г. делът на ромите, които не могат да се доверят на служителите на ведомството, нараства от 36,3 до 57%. Голям е ръстът на недоверие и сред българите – от 35,1 до 54%. На фона на тази статистика ръстът на недоверието сред турското малцинство е малък – от 26,5 на 32%.

Според експерта от ЦИД Филип Гунев неправомерните действия на полицаи към ромите засилва тяхното недоверие към институциите като цяло.

Годишно общият брой полицейски проверки е между 5,4 и 6,8 милиона като 70% от тях са на автомобили. През периода юни - ноември 2005 г. са проверени автомобилите на 14% от българското население и на 5% роми, показва изследването.

На всекидневно равнище има ясен етнически стереотип, който се следва при проверките и който съответства на типичните за ромския етнос характеристики - място на живеене, цвят на кожата и облекло, заяви Безлов.

Проверки не се използват ефективно за предотвратяване на престъпността

Полицейските проверки не се използват достатъчно ефективно като инструмент за предотвратяване на престъпността, е един от изводите в доклада на ЦИД. Там се отчита, че процесът на регламентацията на проверките не е завършил, не се обобщава и събира статистиката за направените полицейски проверки.

“Оттук няма и информация доколко проверките въздействат върху престъпността. Задължително е подобна информация да става публично достояние”, заяви експертът Тихомир Безлов.

В доклада на ЦИД се препоръчва в картите за отчитане на направени проверки да се включи и поле “етническа принадлежност“.  

Вътрешният министър Румен Петков коментира, че превенцията заема приоритетно място в мерките на МВР в борбата срещу престъпността, посочи Петков. Той допълни, че спазването на правата на човека в дейността на МВРе пряк израз на стремежа за повишаване на общественото доверие към служителите на министерството.

“При едно такова изследване обаче не бива да се пропуска въпросът и за посегателствата върху полицаи. Иначе то ще е половинчато”, добави още той.

Споделяне

Още от България