Таксата за платено обучение във ВУЗ ще е около 1700 лева

Годишната такса за платеното висше образование няма да може да бъде по-висока от удвоената средна държавна издръжка за студент, която към момента е 866 лева, обяви във вторник министърът на образованието Сергей Игнатов.

Предстои да бъдат внесени законови промени във връзка с регламентирането на платеното обучение. Висшите училища няма да имат правото в рамките на държавната поръчка да приемат в платено обучение, обясни Игнатов.

Междувременно заместник-ректорът по учебната дейност на Софийския университет “Климент Охридски“ Мария Шишиньова съобщи, че в специалността “Право“ на няма да има платено обучение. Тя коментира, че така "ще се попарят много надежди" на кандидат-студенти да се обучават в тази търсена специалност. Ако правителството възприеме предлаганата от СУ схема за платеното обучение, като цяло в атрактивните специалности, към които има наплив, няма да има форма на обучение срещу заплащане.

Софийският университет предлага платеното обучение да не надвишава 10 процента от образователния капацитет в съответното професионално направление. Шишиньова коментира, че това изискване е изключително важно, защото по този начин се слага граница в онези професионални направления и специалности, към които има много голям интерес.

Тя посочи, че СУ даже са преизпълнили образователния си капацитет за специалността “Право“ и няма свободни бройки. За въвеждането на платеното обучение висшите училища трябва да имат и "много добра" оценка по съответното професионално направление, дадена им от Националната агенция за оценяване и акредитация.

И тази година нараства броят на специалностите, за които може да се кандидатства с оценки от матурите. От 96 специалности в 76 от ще се приемат кандидати с оценките от държавните зрелостни изпити. За сравнение през 2009 г. прием с оценки от матурите имаше в 30 специалности, а през 2008 година - в 24.

За учебната 2010/2011 г. местата в редовна форма на обучение на бакалавърската степен са 4000, а в задочната - 542. Местата за образователно-квалификационната степен "магистър след завършена бакалавърска степен" в редовната форма са 1308, а в задочната форма - са 368.

Най-желаният кандидат-студентски изпит в Софийския университет "Св. Климент Охридски" е по български език и литература, съобщи Георги Гешев, началник на Учебния отдел.

За новата учебна година СУ организира три изпитни сесии, като първите две бяха предварителни, а сега предстои редовната изпитна сесия. Кандидатите за трите сесии са 20 866, като някои от тях се явяват на няколко изпита. Таксата за един изпит е 30 лева.

Споделяне

Още по темата

Още от България