Кабинетът прие 24 мерки за намаляване на регулаторната тежест

Таксите на Агенцията по вписванията намаляват с една пета, но глобите растат

Таксите на Агенцията по вписванията намаляват с една пета, но глобите растат

Намаляване на таксите, събирани от Агенцията по вписванията, с 20% и увеличаване на глобите за неподаване на годишния финансов отчет на търговските дружества и едноличните търговци. Това е една от 24 мерки, които правителството одобри, за да намали административната тежест и регулациите за бизнеса, съобщи правителствената информационна служба в сряда.

От съобщението не става ясно откога те ще влязат в действие.

Вписването на фирмите в Търговския регистър ще се извършва за 24 часа, вместо в тридневен срок, както е сега, предвижда друга одобрена мярка от кабинета.

Премахва се и таксата за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общините. Съответните удостоверения, издавани от Националната агенция за приходите, също са безплатни, реши правителството.

Обединява се в един общ режим издаването на разрешенията за провеждане на допълнително обучение за водачи на автомобили - за възстановяване на отнети точки и на разрешенията за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление.

Това е първият одобрен пакет от правителството, което е в готовност да предприеме още 70 мерки за намаляване на административната тежест за фирмите, каза вицепремиерът по икономическо развитие Даниела Бобева.

Предложенията за промените са получени от неправителствени и браншови организации. Голяма част от тях са дошли на електронната поща на премиера, каза Даниела Бобева.

С втората група от мерки, одобрена с първия пакет, се създават предпоставки за въвеждане на комплексно административно обслужване в Българската агенция по безопасността на храните, Изпълнителната агенция "Морска администрация" и в общините.

Приемането на предложените мерки ще позволи през ноември 2013 г. да започне предоставянето на 12 комплексни услуги, при които клиентът попълва заявление, без да е необходимо да представя към него други документи.

Очевидно по някои от направените предложения е имало спорни моменти, защото решението на правителството е взето на подпис. Това означава, че предстои изчистване на текстове от отделни ведомства, които са имали забележка по тях.

Правителството одобри и отчета за изпълнението на програмата за по-добро регулиране за 2012 г. Според него чрез законодателни промени при 77 регулаторни режима е постигнато облекчаване на бизнеса, а други 10 са отменени.

Документът отчита необходимост от стартиране на работата по някои законодателни инициативи със съществено значение за цялостната бизнес среда като промените в Закона за счетоводството. Те ще дадат възможност на 300 000 предприятия да подават еднократно необходимата финансово-счетоводна информация към НАП, НСИ и Агенцията по вписвания. Идеята е един път попълнена информацията в електронния документ, подаден в Националния статистически институт, автоматично да послужи и за целите по публикуването на годишния финансов отчет.

Правителството отчете напредък при въвеждането на принципа таксите, които се събират да са "разходоориентирани". Бизнесът настояваше цената на услугата да покрива нейната себестойност, а не както е в момента издаването на една хартийка да струва многократно повече.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?