Таксите за предучилищните групи падат от догодина

Родителите ще плащат само за храненето на децата на 5 и 6 години

Таксите за предучилищните групи падат от догодина

Общините ще бъдат задължени да намалят таксите за предучилищните групи в детските градини от следващата година. Те ще могат да събират пари само за храненето на 5- и 6-годишните. Това е записано в проекта за държавен бюджет за 2018 г., с който се правят промени в Закона за местните данъци и такси и в Закона за предучилищното и училищно образование.

В момента общините масово не диференцират таксите за по-малките деца и за тези в предучилищните групи, въпреки че за 5- и 6-годишните обучението е задължително. Така в София, където са концентрирани голяма част от децата, таксата е 60 лв. на месец от яслата до предучилищната. Общо по това перо общината е планирала 17.62 млн. лв. приходи през тази година.

Алтернатива са предучилищните групи в училищата, които са безплатни, но те не са предпочитани от родителите, тъй като там обучението не е целодневно.

От министерството на образованието преди време обясниха, че таксите са една от пречките пред родителите с по-ниски доходи да пускат децата си на предучилищна. В същото време, преминалите през подготвителните групи по-рядко отпадат от училище. Намаляването или премахването на таксите, както и увеличението на обхвата на задължителното предучилищно образование са сред анонсираните от образователното министерство мерки за задържане на децата в клас.

Според анализ на Деян Колев от Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" пълна такса за предучилищни групи се събира в 121 от 204 общини, за които образователното министерство има данни. В едва 25 общини родителите на 5- и 6-годишните деца са освободени от всякакви плащания за обучението им в градините. В тях обаче учат 5.24% от всички в тази възраст. Общинските съвети на 58 местни администрации са намалили таксите за предучилищна.

Според Колев таксите се явяват пречка за посещаване на предучилищна група, особено за ромското население, където и проблемът с отпадналите от училище е голям. Според него общините се въздържат от премахването или намаляването им, тъй като и без това се налага да дофинансират тези дейности със собствени средства.

В закона за бюджета не е предвидена нарочна компенсация на общините за отпадането на възможността да събират пълни такси за предучилищните групи. Все пак общите трансфери за държавно делегирани дейности през 2018 г., които включват и образованието, се увеличават с близо 360 млн. лева в сравнение с първоначалните разчети в бюджета за 2017 г. Конкретните размери на стандартите, по които се определят парите за образование, които държавата дава на общините, се определят в постановление на правителството.

От 2018 г. се предвижда и промяна в начина на определяне на субсидиите от държавата за училищата. Издръжката вече няма да зависи само от броя на децата в училището или детската градина. Ще се дават пари и за броя на паралелките. Допълнителни средства ще има за работа с деца от уязвими групи, за малки училища в отдалечени общини, както и за обучение по професии с бъдещ недостиг на кадри. Очаква се промяната във финансирането да намали субсидията за някои училища и детски градини, но в бюджета е предвидено в такива случаи разликата да се покрива от държавата, за да няма образователни институции с по-малко пари.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?