Таксите за придружител на дете и даренията за болниците се забраняват

Приемът ще се отлага до два месеца, забранено е предреждането в листата на чакащите срещу пари

Таксите за придружител на дете и даренията за болниците се забраняват

Здравното министерство затяга кръга на услугите, за които болниците могат да искат допълнително заплащане, предвиждат промени в наредба на ведомството, приети от кабинета в сряда. Изрично се забранява събирането на пари за придружителите на деца до 7 години, както и на придружител на дете до 18 години при необходимост от допълнителни грижи, които лечебното заведение не е в състояние да осигури.

Досега заради липсата на изрична законова забрана някои болници събираха пари от родителите на невръстни деца, което периодично беше източник на недоволство. От Българската педиатрична асоциация заявиха, че нямат нищо против майките да не плащат за престоя си в болница с техните деца, но настояват тези средства да се възстановяват на лечебните заведения от здравното министерство. От ведомството обаче не възнамеряват да им възстановяват пари.

Наредбата забранява да се искат пари и на придружителите на хора с увреждания, които не могат да се обслужват самостоятелно и имат нужда от грижи, които болницата не е в състояние да осигури.

Болниците ще могат да събират допълнителни такси за самостоятелна стая, самостоятелен сестрински пост, допълнителен помощен персонал, специално меню. Те ще могат да искат доплащане, само ако са осигурили на пациента базови условия и предлаганите в повече услуги се различават от тях.

В категорията на изрично забранените попадат и даренията, които някои болници искат при операция на пациенти. С промените в наредбата се забранява на лечебните заведения да изискват от пациентите си и от техните близки дарения по време на хоспитализацията им, както и един месец преди и след нея. Наредбата не допуска пациентите да доплащат за дейности, финансирани от НЗОК.

Наредбата регламентира най-общо и пръстовата идентификация за прием в болница и получаване на лекарства по линия на здравната каса. Посочва се, че чрез пръстовата идентификация пациентът ще удостоверява лично пред НЗОК, че съответната медицинска услуга му е била предоставена. По-подробно процесът по идентификацията с пръст беше описан в проекта за служебен рамков договор, който здравната каса публикува преди ден за обществено обсъждане.

Приемът в болница ще се отлага до два месеца

С наредбата се разписва и максимален срок от два месеца, в рамките на който може да бъде отложен приемът на даден пациент в болница. Този текст е част от разясненията около разделянето на здравния пакет на основен и допълнителен, което беше отменено от Конституционния съд. Отлагането на приема с два месеца се отнася за хора, чието състояние попада в допълнителния пакет услуги, които ще попадат в листа на чакащите. Наредбата определя и реда за вписване на пациент за планов прием, като за това ще се изисква писменото му съгласие, изразено след като е получил информация за срока, в който ще бъде осъществена хоспитализацията, възможните рискове и алтернативи, включително и възможността да се обърне за прием към друго лечебно заведение.

Планираният срок за прием може да бъде удължен само при липса на медицински риск и с изричното съгласие на пациента, по медицински показатели, в случай, че състоянието на пациента не позволява планираната терапия, както и ако има подобрение и е отпаднала необходимостта от лечение.

Въвежда се изрично условие, че лечението на пациенти срещу заплащане не може да променя реда в листата на чакащите. Лечебните заведения вече ще публикуват актуална информация за листата си за планов прием, включваща поредността на пациентите и определените дати за това, а НЗОК ще поддържа и публикува на интернет страницата си национална листа за планов прием на лечебните заведения, с които има договор.

Изписването на лекарства по молекули се отлага за прецизиране

В първоначалния вариант на наредбата бяха залегнали и предложенията за изписване на платените от здравната каса лекарства по активно вещество, а не по търговско наименование, но тези текстове са отпаднали за допълнително прецизиране.

В рамките на общественото обсъждане имаше единодушно становище на лекари и фармацевти, че изключение трябва да се направи за т.нар. биологични продукти, имуносупресорите за претърпели трансплантация пациенти, инхалаторни медикаменти за астма, инсулини както и за т.нар. лекарства с тесен терапевтичен прозорец. При тези продукти смяната на лекарствената терапия може да е опасна за пациентите.

Предложението на здравното министерство е лекарите задължително да предписват напълно покриваните от здравната каса лекарства по международно непатентно наименование (INN) , а не по търговската марка на продукта. Целта е пациентите да бъдат информирани за различните видове лекарства с предписаното активно вещество, за да изберат продукта според финансовите си възможности.

Мярката вероятно ще залегне в друга наредба на министерството и ще бъде отложена с няколко месеца, за да бъде прецизирана.

Споделяне

Още по темата

Още от България