Търгът за електронната здравна система е спрян

МЗ ще коригира пропуски и нарушения в заданието

Търгът за електронната здравна система е спрян

Здравният министър Кирил Ананиев е прекратил заради нарушения при обявяването ѝ обществената поръчка за изграждането на националната здравна информационна система (НЗИС), която трябва да положи основните на реално функциониращо електронно здравеопазване.

Срещу поръчката вече има производство в КЗК по жалба на фирма от IT бранша - “Стемо“ ООД, която настояваше за спиране на процедурата. 

Самото решение на МЗ за прекратяване на процедурата също подлежи на обжалване пред антимонополната комисия в десетдневен срок.

Като мотиви за прекратяването на поръчката от МЗ посочват, че 14-дневният срок за отстраняване на допуснатите пропуски е изтърван и поради това поръчката се спира на основание установени нарушения при откриването ѝ, които не могат да бъдат отстранени без това да промени първоначалните условия.

Така например при обявяването на търга не е посочено, че показател “Техническа оценка“ с тежест 60% се определя от два показателя, както и не е посочено наименованието и тежестта на тези показатели. Така на практика участниците в поръчката нямат яснота за начина, по който се формира крайната оценка на техническите параметри.

Едно от изискванията към участниците по две от обособените позиции на поръчката пък не отговаря на предмета на техническите задания. В документацията за участие по всички обособени позиции е било поставено изискване към фирмите да разполагат с ключов експерт, който да притежава допълнителна професионална квалификация в платформа за статистика и анализ, както и да е участвал в проект като такъв експерт, което не съответствало на техническите задания и поради това е в нарушение на Закона за обществените поръчки.

Поръчката за изграждането на националната здравноинформационна система (НЗИС) беше обявена от МЗ в края на август.

Тя е с прогнозна стойност 4 125 000 лв. без ДДС и трябва да осигури свързаност между множеството разработени и функциониращи в момента електронни системи в здравеопазването, правени през годините на парче.

В заданието ѝ е включено създаването на най-малко 35 електронни регистъра за нуждите на здравната система, изграждането на здравно-информационен портал, който ще е входна точка за потребителите до различните компоненти на здравно-информационната система, включително до пациентските досиета.

Поръчката включва още пускането на дълго очакваните електронна рецепта и направление, надграждане на електронното пациентско досие и пускането на електронни услуги за гражданите и бизнеса.

Изграждането на системата с всичките ѝ компоненти трябва да е факт до края на 2019 година, като от МЗ дори бяха декларирали, че електронната рецепта и направление ще заработят по-рано.

Това обаче изглежда все по-малко вероятно на фона на фалстарта на търга с обжалване и неговото спиране заради нарушения.

Споделяне

Още по темата

Още от България