Търгът за строежа на детската болница е възобновен

КЗК даде зелена светлина да се избере изпълнител докато спорът по процедурата се реши по същество

Търгът за строежа на детската болница е възобновен

Министерството на здравеопазването възобновява обществената поръчка за проектирането и строителството на националната детска болница, съобщиха в петък от ведомството. Това става възможно след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отхвърли искането на Камарата на архитектите да бъде наложена временна мярка “спиране на процедурата“ до произнасянето по жалбата ѝ по същество.

Камарата на архитектите обжалва търга за строителството на детската болница през август с мотива, че сегашните параметри на търга са порочни и по никакъв начин не гарантират качественото изпълнение на сградата.

Според КЗК в конкретния случай, спирането на процедурата ще рефлектира негативно върху интересите на обществото, тъй като забавянето ѝ ще доведе до отлагане на договора за проектирането и строителството, а “изграждането на национална многопрофилна детска болница е задача с голяма обществена значимост, приоритетна за развитието на качественото здравеопазване в България и от голямо значение за оказване на адекватна, своевременна и висококвалифицирана помощ на малолетни и непълнолетни пациенти”. Освен това от КЗК посочват, че МЗ няма право да сключи договор с избрания за изпълнител преди спорът да се реши по същество, следователно интересите на жалбоподателя са защитени максимално.

“Жалбоподателят не е изложил никакви, подкрепени с доказателства мотиви, които да послужат като основание за преценка, че интересите на страните, и по-специално тези на жалбоподателя, ще бъдат увредени по необратим начин, който би могъл да бъде възпрепятстван чрез налагането на обезпечителната мярка“, се казва в мотивите на КЗК.

“Към настоящия момент КЗК не може да се произнесе по безспорен и категоричен начин дали има извършени нарушения при откриване на процедурата, които водят до опорочаване на решението за откриването ѝ, тъй като по този начин ще се стигне до предрешаване на спора по същество. По тази причина, не може да се направи обосновано заключение доколко и в каква степен довършването на процедурата ще накърни интересите на жалбоподателя или на обществото като цяло“, се посочва още в мотивите.

Определението на КЗК не е обжалвано в законовия срок пред ВАС и е влязло в сила.

Така от МЗ възобновяват обществената поръчка и удължават крайния срок за подаване на оферти до 15 октомври.

Плановете на МЗ са изграждането на националната детска болница да струва 95.4 млн. лева с ДДС. Болницата ще бъде изградена на мястото на недовършения от 30 години корпус на клиниката по педиатрия в двора на Александровска болница на площ от 45 000 кв. м. в два основни 11-етажни корпуса, 6 триетажни и 2 сутерена и да разполага с 350-400 легла. Първоначално МЗ предвиждаше строителството на болницата да започне тази есен, но обявяването на обществената поръчка се забави, а последвалите обжалвания допълнително проточиха процедурата.

България е единствената европейска страна, в която няма национална педиатрична болница. Идея за създаването на такава болница има от повече от 30 години, като периодично се възражда и обсъжда, но към реализацията ѝ така и не се пристъпва. Необходимост от многопрофилнна детска болница действително има, тъй като специалистите, работещи с деца, са разпръснати в 17 лечебни заведения на територията на София и за да бъдат диагностицирани, изследвани и лекувани децата от столицата и цялата страна и техните родители са принудени да обикалят от едно място на друго.

В края на миналата година правителството за последно се спря на варианта с доизграждането на недовършения корпус на клиниката по педиатрия в двора на Александровска болница, след като преди това за кратко лансира и светкавично се отказа от идеята да превърне правителствената болница “Лозенец“ в детска

Споделяне

Още по темата

Още от България