Търгът за тунел "Железница" за 250 млн. лв. отиде за проверка в КЗК

Недопуснатите до отваряне на ценовите оферти "Актор" и "Тодини" обжалват поръчката

Търгът за тунел "Железница" за 250 млн. лв. отиде за проверка в КЗК

Изборът на изпълнители на тунел "Железница" за 250 млн. лв. ще се забави. Причината е, че обществената поръчка е обжалвана.

Поръчката се обжалва от гръцката "Актор"  и италианската "Тодини" в Комисията за защита на конкуренцията, показва справка в регистъра ѝ.

За победител в обществената поръчка за проектирането и строителството на тунел "Железница" беше избрано обединение с водещ партньор "Джи Пи Груп", свързвано с шефа на "Лукойл България" Валентин Златев. За двата подхода към съоръжението бяха избрани "Главболгарстрой" (ГБС) на Симеон Пешов и "ПСТ Груп", свързвана със собствениците на Първа инвестиционна банка (ПИБ).

Отстранената "Актор"

Гръцката компания "Актор" беше подала оферта за втората обособена позиция от поръчката – проектирането и строителството на 2-километровия тунел "Железница" с обслужващ път при южния портал и площадка за хеликоптери. Това беше обособената позиция с най-висока индикативна цена – над 194 млн. лв. без ДДС. Срокът за строителство е 1060 календарни дни.

За нея оферти подадоха общо 13 кандидати. До отваряне на ценовите предложения бяха допуснати четири обединения, всичките съставени от български фирми.

В крайното класиране обаче останаха двама претенденти, а за победител беше обявено обединение ДЗЗД "АМ Струма тунел 2018", с участници "Джи Пи Груп" АД, "Глобал Кънстръкшън" ООД и "Виа План" ЕООД с 99.96 точки. Тяхната цена от 185.37 млн. лв. без ДДС беше по-висока от тази на други двама участници, но те са отстранени.

"Актор" е отстранена на етап техническа документация. Според комисията по избора техническото ѝ предложение в частта отнасяща се за дейностите по проектиране, както и в частта за технологията по видове строително-монтажни работи (СМР), противоречи на изричните указания на пътната агенция, представени към методиката за оценка.

"Посочените в настоящата методика изисквания, както и посочените в раздел "Технически спецификации" от документацията по обществената поръчка документи, действащото законодателство и стандарти в областта на проектирането и строително-монтажните работи следва да се разбират като предварително обявени условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП." Това пише в решението на комисията по избора без да става ясно какво точно е нарушението на "Актор".

Друг мотив за отстраняването на кандидата е, че в техническото предложение и в частта за изпълнение на СМР, предмет на обществената поръчка не отговаря на Техническата спецификация на АПИ 2014 и изискванията на възложителя.

"Предложения, в които последователността и технологията на изпълнение на видове СМР не отговарят на Техническите спецификации и/или приложенията към тях, инвестиционния проект, действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти, и при които предложената технология и организация на изпълнение на дейностите и мобилизация на използваните ресурси не съответстват на конкретния линеен график или за които липсва линеен график като съставна част от Предложението за изпълнението на поръчката няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване", аргументира се комисията.

"Актор" и "Тодини" не са поискали от КЗК налагането на временна мярка.

Забавяне на строителството на тунела

Обжалването на търга със сигурност ще доведе до забавяне на строителството на тунел "Железница", който се намира по средата на строящия се участък между Благоевград и Крупник (13 км) на магистрала "Струма".

Изграждането на тази отсечка започна на 31 август 2017 г. от ДЗЗД "АМ Струма 3.1" с водещ партньор "Агромах" и участници "АБ" АД, "Хидрострой" АД, "Пътища Пловдив Груп" ЕООД, "Пътища Пловдив" АД и "Алве Консулт" ЕООД. Договорът с тях е за близо 155 млн. лв. без ДДС.

Отсечката между Благоевград и Крупник трябва да бъде готова през 2020 г. и съществува риск тунелът дотогава да не бъде готов и въвеждането ѝ в експлоатация да се забави

Другият участък в Строеж е този между Кресна и Сандански (24 км), който по думите на премиера Бойко Борисов ще бъде открит предсрочно през есента на тази година.

Строителството на този участък започна на 30 август 2016 г. и по договор трябва да приключи в началото на 2019 г. Обектът се изпълнява от консорциум "Струма Лот 3.3" с водещ партньор "ГБС инфраструктурно строителство" и участници "Пътстрой 92", "Главболгарстрой" и "Геострой". Договорът с тях е за над 234 млн. лв. без ДДС.

Строителството на магистрала "Струма" се финансира с европейски средства чрез оперативна програма "Транспорт".

 

 

Споделяне

Още от Бизнес