Търговете са слабото място на европейските проекти

Търговете са слабото място на европейските проекти

Около 80% от установените грешки при европроектите, водещи до финансови санкции, са заради тръжните процедури. При всеки пети пък има осчетоводени недопустими разходи като възнаграждения, лекторски, консултантски. Това съобщи Добринка Михайлова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Одит на средства от Европейския съюз" (ОСЕС) по време на конференция за оползотворяването на средствата.

 

Само по една програма допуснатите грешки са над 2% от договорените средства, показват проверките на ОСЕС. Михайлова обаче не пожела да посочи коя програма се справя най-зле. Допускането на грешки води до т.нар. финансови корекции, при които се удържа процент от сумата по проекта в зависимост от степента на нарушението.

 

Средно от 10 до 20 одита на Сметната палата от общо 200 годишно се изпращат на прокуратурата заради съмнения за извършено нарушение, каза Валери Димитров, председател на Сметната палата пред журналисти в понеделник. Досега той не е получил обратна връзка от прокуратурата по техен сигнал да има осъдено лице.

 

Като цяло страната ни се справя сравнително добре с управлението на европейските средства, смята одитният шеф. Сметната палата е правила множество проверки както на отделни европейски проекти, така и на оперативни програми.

 

По-опростена организация на управлението на европейските средства би довела до по-добри резултати, смята проф. Димитров. За същото настоява и Еврокомисията в писмо до правителството от лятото.

 

По думите му в момента има множество органи, което води до различни практики. Допълнително това създава проблем в комуникацията и във взаимодействието между отделните органи. В момента девет са основните програми, всяка от които има свой управляващ орган и множество междинни звена. Отделно има още три по-малки програми.

 

Винаги, когато в една управленска система има голям брой органи, правомощия, които понякога влизат в конфликт или не са ясно разграничени, страда управленският процес и ефективността, коментира Димитров.

 

Според него е добре да се създаде аналитично звено, което да анализира добрите и лоши практики при управлението на европейските средства и да предлага добри решения, които могат да се прилагат по всички програми. Една от задачите на новото звено, което би трябвало да е към изпълнителната власт, е да направи цялостно проучване на първия 7-годишен период по всички фондове и програми.

 

Проблеми с професионалния и административен капацитет, текучество на кадри, липса на добри правила и наръчници за прилагането им, са основните слабости, които са установени по време на одитите на Сметната палата.

 

В края на периода се забелязва по-оптимистична картина, хората се учат от собствените си грешки и нещата стават по-добри, въпросът е как да се подобрят още, мисля, че по-опростена организация на управление на европейските средства, би била по-добро решение, каза в заключение Димитров.

Споделяне

Още от Бизнес