Търговията

Външната търговия продължава да нараства като за първото тримесечие търговският сектор (сумата от вноса и износа към БВП) достига 118,4%. Това показва продължаване на процеса на интегриране на местната икономика в световната, като местните производители увеличават продажбите си в чужбина, а чуждите производители увеличават продажбите си в страната. Този процес спомага за специализиране на местната икономика в производствата, в които има сравнителни предимства (въпреки някои усилия на правителството да спре този процес, налагайки мита и забавяйки либерализацията на търговията на различни стоки). Динамиката на търговията през тези две години е просто едно допълнително доказателство, за това как стопанската активност може да нараства въпреки действията на правителството. Защото в областта на търговията, то по-скоро пречи както с действие, така и с бездействие.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?