Търговията с наши вина се срина, износът на месо обаче нарасна два пъти

Търговията с наши вина се срина, износът на месо обаче нарасна два пъти

През второто тримесечие на 2009 г. производството на бели вина се свива с 31.1%, на червени трапезни вина с 40.5% и 2 пъти на пенливите вина в сравнение със същия период година по-рано, показва обзорът на компанията за борсови анализи СФБ "Капиталов пазар" АД за състоянието на хранително-вкусовата промишленост, публикуван във вторник.

Външната търговия с вина продължава да върви надолу. Спадът на вноса през второто тримесечие е с 26.4%, а износът се свива почти наполовина - с 45.2%. Целият стокообмен с вина отчита понижение с 36.1% през периода април-юни и с 34% през първата половина на годината спрямо същите периоди на 2008 г. Положителното салдо от тази традиционна за България търговия спада с 42.8% през второто тримесечие.

Реализираните продажби от наблюдаваните производители на вино намаляват и през второто тримесечие на 2009 г. Наблюдава се тенденция на повишени продажби на качествени вина от определени райони и понижение при трапезните.

Износът на месо нарасна 2 пъти

През второто тримесечие на 2009 г. оборотът на предприятията от месопреработвателната промишленост в България се увеличава с почти 10% спрямо същия период на предходната година, показва още анализът на СФБ "Капиталов пазар" АД.

Намалението на вноса продължи и през второто тримесечие на 2009 г. Спадът спрямо същия период на 2008 г. е с 2.3%. За полугодието понижението е с 2.7%. През изследвания период се наблюдава увеличение на износа на месо и месни продукти. В сравнение с второто тримесечие на 2008 г. той е близо 2 пъти по-голям. През първите шест месеца на годината изнесените количества са с 45.8% по-големи.

На вътрешния пазар производителите отчитат по-високи продажби на колбаси, месо от птици и от едър рогат добитък.

Вносът на консерви продължава да заменя българското производство

През второто тримесечие на 2009 г. оборотът от продажби на предприятията от консервната промишленост в България е по-малък с 25.2% в сравнение със съответния период на предходната година, се казва още в анализа. Наблюдаваните предприятия са продали на вътрешния пазар повече доматено пюре концентрат, конфитюри и желета, замразени и стерилизирани зеленчуци.

Тенденцията на увеличение на вноса продължи. В сравнение с второто тримесечие на 2008 г. ръстът е 7.3%, а през първото полугодие - 7.6%. Изнесените количества намаляват с 15.3% през второто тримесечие и с 12.6% през първите шест месеца на 2009 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?