Търговията със стоки за бита с ръст от 13% за 11-те месеца на 2005 г.

Приходите от продажби на стоки за домакинството от началото на 2005 г. до ноември същата година са нараснали с 12,9% спрямо 11-те месеца на 2004 г., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), огласени във вторник. Сравнението е направено при съпоставими цени.

Най-висок темп на рестеж има при търговията с коли, горива и авторемонти – 15,4%. В този съставен показател продажбите на коли са се увеличили с 26,4%, а на горива и масла – с 5,8%.

Продажбите на дребно и ремонт на лични вещи и домакински стоки за 11-те месеца на 2005 г. са нараснали с 12,8%, като най-голям е ръстът в търговията с текстил, облекло и обувки – 20,6%, следван от ръста на продажбите на стоки за домакинството и битова техника – 19,8%.

Търговията с храни, алкохол и цигари се е увеличила с 9,4%, а с лекарства – с 8,3%.

При търговията на едро увеличението достига 12,5% като следствие от положителните темпове във всички наблюдавани дейности, с изключение на търговията със селскостопански суровини и живи животни, отбелязала спад от 8,8%. По-висок ръст се наблюдава при търговията на едро с неселскостопански междинни продукти (суровини, материали и горива) – 20,2% и търговията на едро с машини и оборудване – 14,1%.

Само през ноември 2005 г. приходите от търговия нарастват с 10,3% спрямо същия месец на 2004 г., резултат от увеличението във всички основни търговски дейности.

Търговията с коли и горива бележи ръст от 15,5%, следвана от търговията с битови стоки и лични вещи – 13,4%, и търговията на едро – 9,1%. От съставните групи и дейности единствено при търговията на дребно с горива и масла има спад от 1,1%, който се компенсира от големия ръст на продажбите на коли и мотори - 34%.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?