Търговският регистър отново е временно недостъпен онлайн

Търговският регистър отново е временно недостъпен онлайн

Търговският регистър отново е недостъпен онлайн временно. Причината е планирано въвеждане на нови функционалности в информационната система на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

За това електронните услуги на регистъра няма да бъдат достъпни от 20 часа на 25 януари 2019 г. (петък) до 24 часа на 27 януари 2019 г. (неделя). Това може да се прочете на интернет страницата на Агенцията по вписванията.

Най-вероятно това е свързано с предприемането на допълнителни мерки за сигурност на регистрите, които поддържа Агенцията по вписванията, продиктувани от решението на правителството. В сряда Министерският съвет вкара Агенцията по вписванията в Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

"Гарантирането на нормалното функциониране на Агенцията налага преосмисляне на съществуващата система за сигурност и въвеждането на допълнителни мерки, роли, верификационни и контролни механизми. Изграждането на такива механизми за защита ще стане възможно след включването на Агенцията в списъка на обектите от стратегическо значение. Същевременно промяната ще спомогне да бъдат предприети всички възможни мерки за бързо и ефективно предотвратяване и ограничаване на риска от нов срив, подобен на случилия се през август 2018 г.", беше посочено в правителственото съобщение в сряда.

През августв продължение на 18 дни нямаше Търговски регистър. Това нанесе огромни щети на бизнеса, които не бяха възстановени.

Вкарването на Агенцията по вписвания сред обектите със стратегическо значение е прецедент, защото в списъка няма друга агенция. В него влизат язовири, военни заводи, атомната централа, тецове, петролна рафинерия, електрически подстанции, мобилни оператори. Стратегически обекти са и президентството, Народното събрание, Министерският съвет, резиденция "Бояна" и целият комплекс наоколо, външното министерство, комисията по досиетата, обекти на МВР, МО и спецслужбите. Там е и оградата срещу мигрантите по границата с Турция.

Агенцията по вписванията е стратегическа от гледна точка, че поддържа няколко важни публични регистъра - имотен, търговски, БУЛСТАТ, на юридическите лица с нестопанска цел, на имуществените отношения между съпрузите. 

Съмненията за засекретяването на дейността на Агенцията по вписванията са, че така ще може да се заобикаля Законът за обществените поръчки, както и да се направи всичко възможно оттам да не излиза неудобна информация. За това може да се съди по засекретяването на оградата преди година и половина непосредствено след разкритията, че там е разграден двор. ГЕРБ записа в Закона за МВР и специален текст: "Който наруши правилата за достъп до стратегическа зона на стратегически обект или до зона, свързана с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.". Тя може да се ползва както за оградата, така и за Агенцията по вписвания, написа в."Сега".

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?