Търговци на ток се оплакаха от екстремни борсови цени

Подозират манипулации от страна на държавните производителите на електроенергия

Търговци на ток се оплакаха от екстремни борсови цени

Енергийният регулатор да се възползва от наскоро даденото му правомощие да проверява и контролира борсовата търговия с електроенергия заради екстремно високи цени около 200 лв./МВтч, постигнатина пазара "ден-напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). За това призоваха от Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП), обединяваща търговци на електроенергия, и от Асоциацията на индустриалния капитал в България в понеделник.

В писмо, което е адресирано и до министъра не енергетиката, председателя на парламентарната енергийна комисия и шефовете на "Националната електрическа компания" (НЕК) и "Българския енергиен холдинг" (БЕХ), търговците на ток обръщат внимание, че това поскъпване се регистрира само на БНЕБ, но не и на останалите европейски борси. Тъй като  Електроенергийният системен оператор отчита нетен внос, явно е, че поскъпването се дължи изцяло на вътрешни фактори, посочват от АСЕП и предупреждават, че ако тази тенденция продължи, ще е пагубна за потребителите.

Според търговците този ръст на цените се дължи на това, че държавните АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток 2" не предлагат достатъчно количества енергия на борсата и участници на пазара с пазарна мощ се възползват от това и диктуват цените.

Те дават пример как в сегмента "ден напред" на 17 септември са били постигнати цени за базова енергия от 179.96 лв/МВтч, а за пиков товар - 214.24 лв/МВтч. В същия ден, но на пазара "в рамките на деня“ цените са били за базова енергия между 43 и 53 евро за мегаватчас, а за пиков товар – 75 евро, което е много под тарифите за доставки през следващия ден.

Според тях това противоречи на пазарните принципи. При категорични пазарни индикации относно цената, която купувачите са готови да заплатят, оферти за продажба драстично под нея, остават съмнения за предварителни двустранни договорености и пазарни манипулации спрямо борсовите пазари.  Затова АСЕП счита, че ликвидността на "ден-напред“ се ограничава изкуствено чрез запазване на количества за "в рамките на деня“, които позволяват постигане на по-ниски цени за определени търговски участници.

Асоциацията посочва още, че принос в рязкото вдигане на цената на пазара "ден напред“ има липсата на предлагане на дългосрочни продукти на отделната платформа за сключване на двустранни договори. Последният търг там е бил в края на август, когато държавната ТЕЦ е предложила доставки.

Нейните членове смятат още, че влияние върху борсовата цена оказва и дадената на НЕК възможност да продава енергията от възобновяеми източници, което не са успели да организират своето излизане на борсата. Това, според търговците на ток, е дало сериозно пазарно преимущество на НЕК, а отделно дружествата от системата на БЕХ могат да обменят вътрешна информация и да манипулират пазара.

АСЕП дори смята, че БЕХ пречи на либерализацията на електроенергийния пазар и трябва да бъде разформирован, а всяко от дъщерните му дружества да стане независим търговски субект.

Сред конкретните предложения на асоциацията за решаване на проблемите на търговците на ток, които рефлектират пряко върху бизнеса, е да се прекрати практиката на чести и с малки количества тръжни процедури. Те трябва да бъдат заменени от предлагане на  дългосрочни продукти за най-малко 6 или 12 месеца с поне 50% от  количеството електроенергия за задоволяване на нуждите на българския електроенергиен пазар.

В периодите на планови профилактики на най-големите единични мощности на електроенергийната система (блок 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй), предварително да се предвидят механизми за осигуряване на допълнителна ликвидност на пазарни цени, за да се избегнат  екстремни стойности на борсовите пазари, настояват още от АСЕП.

Според асоциацията пазарът "рамките на деня" се нуждае от стандартизирани продукти, за да се избегне възможност за манипулация по вид продукт, който се различава с 1 час и цена 50%. Така продавачът няма да може да изолира умишлено по-добри оферти, което елиминира и възможността за предварителни договорености и манипулации, смятат борсовите играчи.

Те изразяват готовност да участват в изготвянето на всички необходими правила и нормативни документи, които да осигурят прозрачност и равен достъп при осъществяване на борсова търговия на платформите на БНЕБ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес