Търговци на ток виждат дискриминация в енергийната реформа

Президентът обаче явно е послушал работодателите и промените вече са обнародвани

Търговци на ток виждат дискриминация в енергийната реформа

Търговци на електроенергия смятат, че приетите в края на април поправки в Закона за енергетиката, ускоряващи либерализацията на пазара, са дискриминационни. С мотива, че корекциите не отговарят на европейската  законодателство и нарушават конкуренцията те поискаха от президента Румен Радев да наложи вето върху обнародването им. Държавният глава обаче явно е послушал работодателите, които преди седмица поискаха ускореното публикуване на реформите. Той е издал указ за обнародването на промените и това вече е сторено в Държавен вестник във вторник.

Според новите изисквания от 1 юли 2018 г. се разширява значително обхватът на търгуваната на борсата за ток електроенергия. на свободния пазар ще бъдат изведени всички възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Те обаче ще продължат да получават преференциалните си цени, но чрез договор за премия, която ще им бъде изплащана от Фонда за сигурност на електроенергийната система за разликата между постигната на борсата и определената им от регулатора по-висока стойност.

Именно тези договори за премия са в основата на недоволството на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП). Според нея това не е стъпка към развитие и осигуряване на конкурентна бизнес среда.

Организацията посочва, че не е вярно твърдението на народните представители, приели поправките, че тези договори за премия не се нуждаят от одобрение от Европейската комисия, тъй като Брюксел вече е нотифицирал държавна помощ за ВЕИ-тата. Асоциацията отбелязва, че според европейските правила "Комисията следва да бъде уведомена в разумен срок, който да ѝ даде възможност да предостави своето становище по отношение на всякакви планове за предоставянето или изменението на помощта“.  Тя припомня още, че искането от страна на България на одобрение за държавната помощ за високоефективното комбинирано производство на ток от топлофикации и когенерации е забавена над 11 година, като според последната публична информация все още не е стартирана от Министерство на енергетиката.

"Това пренебрегване на Договора за функциониране на ЕС и изискването за предварителна нотификация чрез обнародване на приетия от Народно събрание законопроект може да доведе до съдебна процедура в Съда на Европейския съюз, включително налагане на глоба на България", предупреждават от АСЕП, но законовите поправки вече са факт.

Според организацията те биха нарушили пазарната среда, поставяйки в привилегирована позиция определени търговски участници за сметка на други. "В текстовете се включват дискриминационни мерки, в частност изискване за банкови гаранции за обезпечаване на цена Задължение на обществото (ЗкО) единствено от търговци на електроенергия, без да се отчита фактът, че те не са крайни задължени лица, нито са единствени пазарни участници, определени за събирането ѝ", посочват от асоциацията .

Тя обяснява, че изискването за законово обезпечаване на заплащане на цената и/или компонентната от тази цена чрез банкови гаранции или депозит противоречи на общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. Търговците на ток възразяват срещу това, че обезпечението за регулирана от държавата цена се иска само от търговците, а не и от другите участници на пазара като оператор на организиран борсов пазар, доставчик от последна инстанция, краен снабдител, оператор на електроснабдителната и електропреносната мрежа.

"По този начин определени участници на пазара – търговци и производители се поставят в по-неблагоприятно положение, тъй като те са задължени да предоставят гаранции, а другите платци не са задължени да предоставят", посочват от асоциацията.

Поставеното изискване ограничава конкуренцията и препятства развитието на свободния енергиен пазар като дискриминира определени участници, чрез допълнителна административна и финансова тежест само по отношение на тях, допълва се в позицията.

АСЕП с разочарование отбелязва, че отново се правят само частични изменения в законодателството. Настоящият Закон за енергетика е обнародван през 2003 г, много преди влизането на България в Европейския съюз и възприемане на концепцията за либерализирани пазари на електроенергия. От създаването си е изменян и допълван близо 40 пъти, което е доказателство за неговото несъответствие с настоящата пазарна среда, пише още в становището.

Организацията подчертава, че в приетите поправки отсъства отново визия за пълна либерализация с разписани срокове и процедури за всички производители и потребители – битови и стопански. Тя настоява за изграждане на цялостна визия за развитие на българската енергетика чрез създаване на изцяло нов закон, който да отговаря на актуалната среда, поставени приоритети и съпроводен от изчерпателен анализ за социално-икономическото въздействие. 

Според търговците на ток процедурата за излизане на потребителите на свободния пазар е тромава. Като един от многото дефекти е посочено фактурирането на база прогнозна стойност на клиенти с ниско потребление (стандартизиран товаров профил (СТП), което много често принуждава потребителя да заплаща сметки, надхвърлящи реално консумираната енергия.

Организацията смята, че промените не само няма да решат проблемите с изкривяването на пазара, от което се оплакват работодателите, но и ще създадат нови, включително завеждане на дело от ЕК заради неспазване на правилата за държавна помощ. Това би причинило сериозни последствия не само пряко върху държавния бюджет, но и ще злепостави публичния и инвестиционен образ на страната пред европейските ни партньори, посочват още от АСЕП в писмото до Радев, което обаче се оказва безполезно.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?