Търговците на автомобили длъжни да информират за отделяните вредни емисии

Търговците на нови леки автомобили вече ще са длъжни да информират клиентите не само за разхода на гориво, но и за отделяните емисии на въглероден двуокис. Това се предвижда в наредбата за етикетиране на новите леки автомобили, приета в четвъртък от правителството. Нормативният документ е част от хармонизирането на българското законодателство с европейското.

Всеки нов автомобил за продажба трябва да има етикет с данни за разхода на гориво и за емисиите на въглеродния двуокис за 100 километра пробег. Отделно ще се поставя и информационно табло за всяка марка автомобили, което ще се обновява по данните на производителите поне веднъж годишно.

Данните за отделяните емисии въглероден двуокис трябва да бъдат включени и във всички печатни реклами за нови автомобили.

Наредбата влиза в сила 6 месеца след обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: