Търговците на цигари ще вадят нови разрешителни

Търговците на цигари ще вадят нови разрешителни

Търговците на цигари и тютюневи изделия трябва да си извадят нови разрешителни за търговия и да се регистрират по ДДС, ако до момента не са били. Това трябва да стане най-късно до 30 април 2010 г. Това напомниха от Националната агенция за приходите (НАП), като поясниха, че изискването е записано в Закона за акцизите и данъчните складове.

Регистрацията по ДДС на търговците бе въведена в закона още от 2008 г. с опцията да влезе в сила от 1 януари 2009 г. Мотивите на тогавашния парламент бяха, че така ще се изсветли търговията с тютюневи изделия и ще излязат укриваните обороти.  

Поради късното приемане на текста и създалия се хаос, в края на януари предишното народно събрание отмени изискването и създаде възможност за дерегистрация на вече регистрираните търговци. Това стана чрез промяна в Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Отмяната на искането за ДДС бе обяснено и с това, че собствениците на малки търговски обекти в дълбоката провинция нямат никаква изгода да се регистрират по ДДС, защото оборотът им е много малък, а приходите от дейността им са такива, че нямат възможност да плащат на счетоводител, който да им води сметките.

Според събраните през 2009 г. данни обаче, много малка част от успелите да се регистрират търговци са подали молби за дерегистрация.

В пояснението от НАП, разпространено в четвъртък, се подчертава, че търговията с тютюневи изделия може да се извършва, ако са изпълнени двете условия – регистрация по ДДС и да е налице валидно разрешение за търговия, издадено от митническата служба по местонахождение на търговския обект.

До 30 април няма да има санкции за търговците, които не са успели да се регистрират по ДДС и не са си подновили разрешителното си. Глоби обаче ще се налагат, ако търговец без валидно разрешително извършва продажби на тютюневи изделия.

Условията и редът за издаване на разрешителното ще бъдат определени в правилника към закона за акцизите, който ще бъде публикуван в Държавен вестник в началото на 2010 г. За да бъде то извадено от митническата служба, преди това трябва да е получена регистрация по ДДС от приходната агенция.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?