Търговците от "Графа" могат да съдят общината един по един, но не и колективно

Търговците от "Графа" могат да съдят общината един по един, но не и колективно

Софийският градски съд отхвърли колективния иск на търговци от ул. "Граф Игнатиев" срещу Столичната община. Те заведоха дело заради ремонта, твърдейки, че са понесли големи загуби от затварянето на улицата. Търговците настояваха общината да им плати над 360 хил. лв. пропуснати ползи и над 22 хил. лв. за претърпени вреди.

Търговците се обединиха в специално сдружение. Според съда обаче молбата им не отговаря на законовите изисквания за колективен иск.

"Искането очевидно се свежда до това претендираните суми да бъдат разпределени между увредените лица, съобразно изчисление на загубите в търговската им печалба, сравнено с предходни години по сочените критерии. Тези претенции могат да са само предмет на осъдителни искове за обезщетяване на вреди от засегнат индивидуален интерес за всяко от лицата, упражняващо търговска дейност на ул. "Граф Игнатиев", пише в съдебното решение.

Съдът изобщо не се произнася по въпроса били ли са ощетени от ремонта. Делото се прекратява само заради процедурни нарушения. Решението не е окончателно и може да се обжалва.

В мотивите си търговците бяха посочили, че общината не е поставила пред кандидатите за извършване на ремонта изискване да се съобразят с факта, че в района има около 300 търговски обекта. "Единствените критерии на общината са свързани с "местното население", както то е наречено в обществената поръчка. Именно затова и е позволено всички обекти да бъдат поставени в невъзможност да работят през целия период на ремонта", твърдяха те.

Според тях затварянето на периметъра на ремонта е било само за удобство на строителите и "поставя търговците по улицата в невъзможност да работят".

Голяма част от периметъра на ремонта бе затворена, въпреки че дълго време на някои от затворените зони въобще не се работеше, "което е доказано с многобройни свидетелски показания на служители в обектите и на живущи в региона", твърдяха потърпевшите.

Търговците бяха недоволни и от "неверни и подвеждащи търговците данни за времетраенето на ремонта, което изключва възможността на последните да направят смислени бизнеспланове за оцеляване при тези обстоятелства".

Споделяне

Още от България

Как да се подходи с новата детска болница?