Търпението на ЕРП-тата се изчерпа

Търпението на ЕРП-тата се изчерпа

Електро-разпределителните дружества реагираха в петък остро на натиска, на който са подложени напоследък от правителството. Конкретен повод за реакцията този път е проекторешението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за новите цени на електроенергията, влизащи в сила от 1-ви юли.

Наказание за ефективността на компанията, за внимателното изразходване на средствата и стриктния контрол върху разходите, който прилага – така оценява проекторешението българското дружество на германската енергийна компания Е.ОН, снабдяващо с ток Североизточна България.

В разпространено в петък официално становище на компанията се казва, че решението представлява и форма на наказание за всички българи, защото цените на електроенергията в България биха били значително по-ниски, ако целият енергиен сектор бе толкова разходно ефективен, колкото електроразпределителните дружества.

За Е.ОН България проекторешението е напълно неприемливо.

"Съгласно проекторешението брутният марж на Е.ОН България ще бъде намален с 3.47%. Същевременно, увеличението на цените на държавната Национална електрическа компания (НЕК) е 6.99%, включително невероятното увеличение от 38.97% за Електроенергийния системен опрератор (ЕСО). Със значителното увеличение на цените за когенерация, разходите за закупуване на електроенергия на Е.ОН България се увеличават с 7.6%", се казва в съобщението на Е.ОН.

Както и през последните две години, регулаторната комисия не е взела предвид инфлацията и желанието на Е.ОН България да модернизира електроразпределителната мрежа.

След приватизацията на електроразпределителните дружества е налице тенденция за намаляване на дела на Е.ОН България в крайните цени за потребителите. Делът на Е.ОН България намалява от 19.3% през 2009 г. до 18.7% през 2010 година. Това е доста под нивото в други европейски страни и показва още веднъж, че целият регулаторен процес в България не е в съответствие с европейските директиви, както беше отбелязано в доклад на ЕС за България, се отбелязва в съобщението на компанията.

От Е.ОН България припомнят, че компанията винаги е настоявала за извършването на одит от страна на независим, високо признат международен одитор, който да сравни степента на ефективност на компанията с тази на всички останали компании в енергийния сектор. Това би показало как електроразпределителните дружества и крайните снабдители, каквито са компаниите от групата на Е.ОН България, работят в условия на висока ефективност, за да запазят цените на техните услуги възможно най-ниски.

Според Е.ОН проекторешение отново показва, че електроразпределителните дружества и крайните снабдители трябва да компенсират увеличението на цените, причинено от държавните дружества за пренос и производство на електроенергия, за да ограничат повишаването на крайните цени за потребителите.

В съобщението се твърди, че компанията няма да получи никакви средства от предвиденото увеличение на цената. Допълнителната сума, която потребителите ще трябва да плащат, покрива увеличените цени на държавните производители на електроенергия и НЕК. Увеличението на цените за потребителите ще се прехвърля директно към производителите и НЕК под формата на по-висока цена на електроенергията. Това на практика поставя електроразпределителните дружества в положение на събирачи на пари за държавната НЕК и производителите, се казва в становището на Е.ОН.

ЧЕЗ: Тежестта поемат само дружествата в края на веригата

И чешкото дружество ЧЕЗ, снабдяващо с ток София и Западна България, не е удовлетворено от определените ценови равнища, както и от "неравнопоставеното разпределение на тежестта от повишаване на цените между всички участници във веригата производство-пренос-разпределение".

В своето становище компанията заявява, че "подготвеният проект за решение на ДКЕВР определя тежестта от увеличението да се поеме само от дружествата в края на тази верига - крайните доставчици за потребителите".

Дружеството прогонзира недостатъчно ниво на инвестиции за повишаване на качеството на мрежата и сериозни затруднения по преференциалното присъединяване на ВЕИ към мрежата. При определените от ДКЕВР цени се засягат и интересите на инвеститорите, които очакват изкупуване на изградените от тях съоръжения, се посочва още в становището.

Според проекторешението на ДКЕВР, публикувано на страницата на регулатора, повишението на цената на тока за потребителите на ЧЕЗ е 5.32 процента, за Е.ОН – 4.98 процента и за ЕВН – 5.45 процента. Предложението не е окончателно, защото не е завършил регулаторният одит на трите дружества.

Преди ден председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев заяви, че повишението на цените на тока няма да е с повече от два процента и за трите електроразпределителни дружества, като резерви ще се търсят по линия на намалените технологични загуби и съответно повишените приходи на дружествата.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес