Търсенето на компетентни оценители за научните центрове започна наново

МОН стартира опростена процедура за набиране на международни експерти, за да не губи време

Снимка: БГНЕС

Обществената поръчка за избор на международни оценители на проектите за научни центрове по оперативна програма “Наука“ е прекратена, тъй като явилите се кандидати не са предложили компетентни учени, които да оценяват подадените проекти. Това обявиха във вторник министърът на образованието Николай Денков и ресорната му заместничка Ваня Стойнева.

И трите консорциума, участвали във финалната фаза на конкурса, не са представили цялата изисквана информация за научната експертиза на предложения екип от оценители. Става дума за условията предлаганите експерти да имат най-малко три научни публикации с поне пет цитирания в списания от топ 10 за съответната област през последните пет години.

“Във всички оферти липсва информация за някои от тези елементи за оценка. Поради това не може да се удостовери професионалната и научна компетентност на експертите, което е основният предмет на обществената поръчка“, обясни Стойнева.

Срещу процедурата за избор на независими оценители от известно време назрява сериозно недоволство в научните среди точно поради опасенията, че хора с бакалавърско образование ще оценяват сложни научни проекти, за което не притежават компетентност.

За да не губи време, което би коствало загуба на средства по програмата, екипът на МОН е решил да не обявява нова обществена поръчка, а да започне друга допустима процедура за директно набиране на учени-оценители. Отново за пестене на време първият етап на оценка, при който се оценява административната допустимост на проектите, ще бъде извършена от комисия от юристи, сформирана от управляващия орган. Така оценяването ще започне веднага след крайния срок за подаването на научните проекти, който изтича на 28 февруари.

Същевременно следващата седмица централното координационно звено по програмата ще обяви процедура за набиране на международни оценители на научните проекти.

Обявата ще бъде разпространена чрез всички водещи научни организации в Европа и в световен мащаб, в това число Европейския научен съвет, Европейската научна фондация, научните списания "Нейчър" (Nature) и "Сайънс" (Science).

Освен това изискванията към външните оценители ще бъдат завишени. Те задължително трябва да притежават образователна и научна степен “доктор“ (PhD) и най-малко 10-годишен опит в конкретната професионална област. От тях ще се очаква да са участвали в оценяването на поне три проекта в професионалната област, за която кандидатстват, като поне два от тях са изпълнявани извън България. Ще се изисква и опит в изпълнението на най-малко един проект в съответната област извън България. Кандидатите трябва да имат минимум 10 публикации през последните пет години в научни списания, регистрирани в международно наложените библиографски и рефериращи бази данни.

За всяка професионална област ще има специфични допълнителни изисквания, свързани с обективни наукометрични показатели като брой публикации, брой цитирания и т.нар. “индекс на Хирш“. Те ще бъдат в основата на специална методика, чиято цел е да гарантира максимална обективност при подбора на оценители.

Залага се и изискване, което да гарантира, че оценителите не са свързани с подателите на проекти, като те не трябва да са изпълнявали преди това съвместни проекти и да имат общи публикации.

Денков обясни, че подборът на оценителите ще бъде извършван само и единствено на базата на тези обективни критерии като събралите най-много точки ще бъдат ангажирани в оценяването на проектите.

Срокът за набиране на кандидатурите ще бъде 30 дни, след което ще се провери тяхното съответствие със зададените критерии. В министерството очакват списъкът с международни оценители да бъде готов към средата на април.

По думите на Денков краткият срок на обявената поръчка е една от причините в конкурса да не се яви една от авторитетните научни организации с капацитет да осигури качествени международни оценители.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?