Търси се име, лого и слоган на бъдещата програма за регионално развитие

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обявява конкурс за име, лого и слоган на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.

Конкурсът е разделен на няколко позиции. Първата е “Формулиране на име на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.”, втората е “Формулиране на послание (слоган) на бъдещата оперативна програма" и третата е за разработване на лого и презентационни материали (официална бланка, и слайдове за презентации (master slide)) за бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.

Право на участие в конкурса има всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Предложения могат да се подават за една или повече от позициите. Всеки кандидат в конкурса има право да представи не повече от едно предложение по обособената позиция, по която участва в конкурса.

Срокът за представяне на предложенията е до 16 ч на 7 май 2012 г.

Журито ще разполага с месец – от 8 май до 8 юни, да класира участниците в конкурса. В този период оценяващите могат да изискват от класираните на първо, второ и трето място за съответната обособена позиция да доработят предложенията в съответствие с изискванията.

На 11 юни 2012 г. класираните ще бъдат обявени публично, а на 11 юли – ще бъдат изплатени паричните награди. Общата стойност на наградите за първите три места и за трите позиции е 29 хиляди лева. Десет хиляди лева за предвидени за класирания на първо място в позицията за изработка на лого.

Пълната документация за участие в конкурса можете да се намери на сайта на МРРБ.

Споделяне

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?