Търси се компромис по разходите в евробюджета за 2018 г.

България ще разчита на над 2 млрд. евро

Търси се компромис по разходите в евробюджета за 2018 г.

След преговори за компромис ще стане ясен европейският бюджет за 2018 г. Причината е разминаването между Съвета на ЕС и Европейския парламент (ЕП) относно разходите, които бяха завишени от депутати с 2 млрд. евро в сряда.

Още през юли Съветът реши поетите задължения да бъдат 158.9 млрд. евро, а плащанията в размер на 144 млрд. евро, което е увеличение съответно с 0.6% и 7.4% спрямо бюджета на ЕС за тази година.

В сряда в Страсбург евродепутатите обаче гласуваха увеличаване на поетите задължения на 162.6 млрд. евро и на плащанията – 146.7 милиарда евро през 2018 г. Това означава увеличения със съответно 1.2% и 0.9% в сравнение с предложението на Европейската комисия и не е ясно дали страните членки ще са съгласни с ръста на ангажиментите им.

ЕП прие в сряда бюджетна резолюция с 414 гласа "за" срещу 63 "против" и 90 "въздържал се".

Сега Съветът (правителствата) и Европейският парламент имат 21 дни за преговори, в които да стигнат до компромис, така че депутатите да дадат одобрението си за бюджета до края на ноември.

Размерът на поетите ангажименти винаги е по-висок от плащанията, които стават през финансовата година. Поетите задължения представляват равностойността на правните задължения за плащания, които бюджетът на ЕС поема в рамките на една година, но някои от тях могат да бъдат предназначени за следващи години. Плащанията са реалните разходи, които бюджетът на ЕС прави през съответната година.

През 2018 г. плащанията в евробюджета нарастват значително, защото програмите от настоящия програмен период (2014—2020 г.) се очаква да достигнат оптималния си ритъм на изпълнение след първите години на стартирането им.

Акцентът в Евробюджет 2018 са мерките по насърчаване на заетостта и растежа, укрепване на сигурността и решаване на проблемите, свързани с миграцията.

Както повечето от останалите страни, така и за България 2018 г. ще бъде решителна за наваксване на изоставането в усвояването на евросредствата, още повече, че това е първата година, в която има риск от загуба на пари.

За България предвиденият бюджет за 2018 г., одобрен от ЕП, е над 2 млрд. евро, съобщи Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП), който е единственият български евродепутат участвал в преговорния екип.

Близо една трета от средствата (около 800 млн. евро) са предвидени за директни плащания към фермерите по различните схеми за подпомагане, каза Новаков. Още толкова ще отидат за градско развитие и инфраструктура, а близо 380 млн. евро са насочени към развитие на селските региони. Средствата планирани по мерки за насърчаване на заетостта са в размер на 185 млн. евро.

"Това ще бъде глътка въздух за България и ще подкрепи растящия икономически ръст на страната, а и смятам, че предложения бюджет и предвидените в него плащания за България, са успех", коментира Новаков.

Според еврокомисаря по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер, ЕС трябва да направи всичко възможно, за да засили българската конкурентноспособност.

"Европейският бюджет за 2018 г. ще направи много за стабилизирането на Европа. Да вземем за пример кохезионните фондове. С тези милиарди от европейския бюджет съфинансираме инвестиции в инфраструктурата, сградите, конкурентноспособността, главно в селските райони и в страни като България, която е нова страна-член. Брутният вътрешен продукт на човек е около 6500 евро годишно. За сравнение в Люксембург той е 90 хиляди, в Германия - 40 хиляди, а средният БВП на човек в Европейския съюз е 30 хиляди евро. Трябва да направим всичко възможно, за да засилим българската конкурентноспособност, българския БВП чрез инвестиции в инфраструктурата", казва Йотингер.

Отделен е въпросът дали страната ни ще успее да усвои планираните средства през 2018 г. За тази година България не успява за изпълни поетите ангажименти. Забавянето при реализирането на планираните разходи за 2017 г. се очаква да доведе до изместване на разходи към следващите години, е посочено в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на правителството.

От финансовото министерство очакват през 2018 г. да започне същинската реализация на проектите, финансирани чрез оперативните програми на ЕС. Това са строителството на магистрала "Струма", довършването на жп магистрала "Тракия" в участъка Пловдив-Бургас, третия лъч на метрото, обновяването на градовете, здравната инфраструктура, както и големите водни проекти на Плевен, Добрич, Асеновград.

Единствено временното спиране на плащанията от страна на Европейската комисия по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" през първите девет месеца на 2017 г. се оценява от финансовото министерство като възможен риск от загуба на средства в края на следващата година в случай, че не се навакса изоставането.

Споделяне

Още от Европа

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?