Търси се решение за "Горна Арда"

Преди началото на третото заседание на българско-турската работна група по енергийните проекти, което се провежда в Бояна, министърът на енергетиката на Турция Джумхур Ерсюмер заяви, че проектът "Горна Арда" се разглежда от технически експерти от смесената работна група. Желанието на двете страни било час по-скоро да бъде намерено решение на възникналите проблеми.

На проведеното на 9 февруари общо събрание на ХЕК "Горна Арда" двамата акционери не постигнаха съгласие за намаляването на дела на турската "Джейлан холдинг" и решиха да насрочат нова дата за общо събрание. Изпълнителния директор на НЕК Данаил Тафров предложи на Махмуд Джейлан анекс към договора за учредяване, който не бe приет.

На съвет на директорите на дружеството в началото на януари в Истанбул бе постигнато съгласие, че делът на НЕК ще се увеличи от 69,9% на 95%, а на "Джейлан холдинг" ще падне от 30,1% на 5 процента.

Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев България може да изнесе 6 милиарда киловатчаса електроенергия за Турция на година, след като в края на септември стане готов допълнителния далекопровод.

Председателят на Държавната агенция по енергетика и
енергийна ефективност Иван Шиляшки обясни, че за целта ще се използват мощностите на ТЕЦ "Варна" и ТЕЦ "Бобовдол", които сега работят с половината от капацитета си.

Износът на електроенергия от България за Турция през миналата година е увеличен от 2.5 на 3.297 милиарда киловатчаса.

Министър Ерсюмер съобщи, че в момента с "Булгаргаз" се обсъжда възможността за увеличаване на количествата газ, транзитирани през България. Желанието на турската страна е обема на доставките да достигне 40 млн. кубически метра в денонощие.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?