Търсят се финансови посредници на трите фонда за инвестиции в стартъпи

Търсят се финансови посредници на трите фонда за инвестиции в стартъпи

Фондът на фондовете обяви процедура за избор на финансови посредници, които ще управляват трите фонда за инвестиции в стартиращи предприятия със средства от Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и трябва да осигурят съфинансиране за финансовите инструменти.

Фондът за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) e инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепя създаването и развитието на устойчиви бизнес модели, както и ще се развива и подобрява предприемаческата екосистема в България. От ОПИК са отпуснати за целта 51.3 млн. евро, които са разделени в три фонда. Разпределените средства са за 14 млн. евро и за 18.2 млн. евро за двата фонда за ускоряване и финансиране на начален етап І и II, а за финансиране на начален етап са предвидени 19.1 млн. евро

Идеята е да се подпомогнат финансово иновативни бизнес идеи и да стимулира предприемаческата активност на фирми от момента на зараждане на тяхната концепция до постигане на финансова устойчивост.

От кандидатите за мениджъри на трите фонда ще се иска да допълнят ресурса на трите фонда на ФУНФ с частен ресурс, който е съответно минимум 10% за Фондовете за ускоряване и финансиране на начален етап и минимум 30% за Фонда за финансиране на начален етап.

Важните критерии при оценяването на кандидатите са опита - в инвестирането в стартиращи предприятия и в работа в екип, бизнес плана и способността за подбиране на успешни инвестиции, организационната структура и системите за контрол.

Трите фонда ще бъдат от затворен тип и частните средства ще бъдат осигурявани на ниво фонд и/или чрез съинвестиране на ниво краен получател. Инвестиционният период е пет години, като общата продължителност и на трите фонда следва да бъде десет годни, с опция за удължаване с още два едногодишни периода.

Споделяне

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?