Търсят се оператори за оптична мрежа по селата, направена с европари

Търсят се оператори за оптична мрежа по селата, направена с европари

Държавата ще избере оператори, които да поддържат и използват изградената мрежа за високоскоростен широколентов достъп до интернет в 53 населени места у нас. Оптичните линии бяха направени от изпълнителната агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС) по европейски проект, финансиран от оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съобщиха от ведомството.

Сега агенцията ще проведе тръжна процедура за избора на оператори за поддържане и експлоатация на мрежата.

Изградената оптична мрежа трябва да бъде споделена и да се използва както от обществени институции, така и от бизнеса за развитие на телекомуникационния пазар, което е и идеята на проекта, заяви Васил Василев, ръководител на проекта.

Капацитетът на оптичния кабел е различен по различните трасета, като до 80 на сто от него ще бъде предоставен на бизнеса. В замяна операторът или операторите на инфраструктурата ще плащат такса за наема на оптичната мрежа и ще имат правото да задържат приходи от управлението и експлоатацията ѝ, като допустимата печалба е до 20 на сто, е посочено в съобщението.

Достъпът на едро ще бъде предоставян за период не по-малко от 7 години. Спечелилият участник в търга няма да може да предоставя услуги на дребно, за да се избегне възможно използване на монополно предимство, се казва в съобщението на ЕСМИС.

В същото време цените за достъп на едро ще се основават на регламентираните цени за подобни услуги в по-конкурентни области.

Предвижда се и механизъм за връщане на предоставените средства, който ще обхваща целия срок на проекта. Изчисляването на сумата за връщане ще зависи от натрупаните печалби след плащане на подоходните данъци, на таксата за използване на инфраструктурата и амортизацията ѝ. Така ако натрупаната печалба надвишава първоначално приетото равнище с повече от 20 на сто, операторът на оптичната мрежа ще трябва да възстанови печалбата над този процент.

Проектът известен като "интернет за кравите" се финансира с 39 млн. лв. от оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР).

Този проект е изключително важен за ОПРР, защото постигнахме целта на стратегия "Европа 2020", а именно – подобряване на достъпа на всички граждани до интернет, дори и на места, където няма пазарни условия за това и е неизгодно за частния бизнес, заяви Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие.

"Реализирането на проекта за изграждане на високоскоростен интернет достъп от следващо поколение ще доведе до преодоляване на цифровото разделение в България, което е в синхрон с политиката на Комисията за регулиране на съобщенията", заяви Андреана Атанасова, член на КРС.

Управителите на Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори, както и на асоциация "Телекомуникации" призоваха своите членове да се възползват от възможностите на изградената нова оптична инфраструктура.

Широколентовият достъп е осигурен в 53 села в областите Варна, Видин, Враца, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?