Търсят се проектанти на ремонти на тунели по "Хумес" и "Тракия"

Тунел "Топли дол"

Агенция "Пътна инфраструктура“ обяви поръчка за изработването на технически проекти при ремонтно-възстановителните работи на тунелите "Топли дол“ и "Правешки ханове“ по автомагистрала "Хемус“ и на "Траянови врата“ на "Тракия“. Предвидените за проектантите средства са 1 010 700 млн. лв. без ДДС, които идват от бюджета на пътната агенция.

Обществената поръчка е в три обособени позиции за всяко от съоръженията, които са пуснати в експлоатация през 1985 г. и 1999  г. За дългия 883 м "Топли дол" са предвидени 350 хил. лв. За проектирането на ремонта "Траянови врата“ с дължина 720 м са заделени 340 хил. лв., а за "по-младия" и дълъг 834 м тунел  "Правешки ханове" - 320 700 лв. без ДДС.

Всеки от трите технически проекта включва извършване на анализ на риска, геодезически измервания, конструктивно обследване на съответния тунел, при необходимост извършване на инженерно-геоложки проучвания и представяне на технически доклад с проектно предложение за ремонтно-възстановителни работи на тунелното съоръжение.

Целта е да се предвидят всички нужни мерки и мероприятия, които трябва да се изпълнят на съоръженията, в съответствие с изискванията на Наредбата за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели.

Срокът за подаване на офертите е до 21 май 2018 г., допълват от пътната агенция.

Споделяне

Още от Бизнес