Таванът на пенсиите няма да надхвърля 35% от осигурителния доход

Шестмесечен осигурителен стаж ще бъде необходим от догодина за получаване на обезщетение за бременност и раждане, реши парламентът, който прие на второ четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2004 г.

Три месеца от шестмесечния стаж трябва да са в рамките на една година преди месеца, от който започва отпускът за бременност. Досега нямаше законовоустановен осигурителен стаж, а за да се получи такова обезщетение, беше необходимо майката да е работила една седмица по трудов договор.

Обезщетение за отглеждане на малко дете също ще може да се получава, ако осигуреното лице има 6-месечен осигурителен стаж, от които 3 месеца трябва да са през годината, предхождаща месеца, от който започва отпускът. Размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете ще е 120 лева през следващата
година.

По време на дебатите Росица Тоткова от ОДС поиска текстовете да отпаднат, защото по думите ѝ ако жена няма нужните 6 месеца осигурителен стаж, няма да получава обезщетение. Ако тя е работила например 2 месеца, реално не е безработна и не може да получи съответната помощ, а в същото време няма да има право на обезщетение като осигурено лице, какъв е тогава нейният статут, попита Тоткова.

Управителят на НОИ Йордан Христосков обясни, че майките без необходимия трудов стаж ще продължат да получават, както и досега, обезщетението си от службите за социално подпомагане. Те няма да са лишени нито от правата си, нито от стажа за пенсия, който им се признава, докато са в майчинство. Промяната цели да затегне режима и да предотврати сключването на фиктивни трудови договори с бъдещи майки, с които досега се злоупотребявало.

Депутатите решиха максималният размер на пенсиите, отпуснати до 31 декември 2009 г., без добавките към тях, да е 35 % от максималния осигурителен доход за всяка календарна година. Това няма да се отнася за лицата, които са били президент, вицепрезидент, премиер, председател на Народното събрание или съдия в Конституционния съд.

Запази се размерът на заплащане на първите пет дни от болничните. Депутатите гласуваха, че работодателят ще заплаща само първия ден, а не както досега - първите три дни.

Минималният размер на обезщетението за безработица за 2004 г. ще е 80 лева, а максималният - 140 лева.

Максималният месечен размер на осигурителния доход за следващата година ще е 1200 лева. Минималният размер е различен според различните икономически дейности, професии и длъжности. Когато работодателят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност е тази, в която са заети най-голям брой лица. Росица Тоткова поиска този текст да отпадне, защото според нея е несправедливо хората, които ще бъдат заети в другите икономически дейности и ще имат по-ниска заплата, да се осигуряват при условията на основната икономическа дейност.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?