Тазгодишната реколта с леко влошено качество

Тазгодишната реколта с леко влошено качество

И тазгодишната реколта на пшеницата е преобладаващо трета група, като количествата с по-лошото качество са малко повече в сравнение с 2009 г., сочат данни на Националната служба по зърното и фуражите. В понеделник тя обяви информация за окачествяването на пшеницата от реколта 2010 г., направено на базата на близо 1900 проби от 1.5 млн. т пшеница, което представлява 40.2 процента извадка. Данните ще послужат за подпомагане на зърнопроизводители, зърнопреработватели и търговци.

Така в първа група попадат 1.1 процента от пшеничното зърно реколта 2010. Критериите на втора група се покриват от 4.3% от житото, към втора Б група са отнесени18.4 на сто, а в трета – 76.2%. В сравнение с миналата реколта се наблюдава увеличение на дела на зърното от трета група с 3.2%.

Прегледът по години показва, че качеството на зърното реколта 2010 година е сравнимо с предходните 2004, 2007 и 2009 година. Големият процент зърно отнесено към ІІІ група е повлиян най-вече от ниските нива на добив на мокър глутен и число на хлебопекарна сила. През настоящата реколта се отчита намаление с 1.2% на количеството зърно от втора Б група спрямо миналата година, посочват от службата.

През настоящата реколта се забелязва леко увеличение на дела на пшеницата от първа група с 0.2%, но като цяло се запазва състоянието след 2004 година да не преминава границата от 1% като само през 2007 година е достигало до 1,7%.

Количеството на зърното от първа, втора и втора Б група през тази реколтна година възлиза на 23.8%, което е с 3,2% по-малко от миналогодишната реколта. Запазва се тенденцията през последните пет години, пшеницата от тези три групи да варира, като най-ниска е била стойността през 2006 г.- 11.3 %, и най-висока – през 2005 г.- 27.8%.

От ведомството посочват, че пшеницата трета група е със сравнително добри хлебопекарни показатели и не означава, че е непригодна за производство на хлебни изделия.

От направения анализ за качествената характеристика на произведената пшеница може да се обобщи, че 34.6% от реколтата е с качество, удовлетворяващо изискванията на мелничарския отрасъл за производство на брашна за хляб и хлебни изделия и е достатъчно за хлебния баланс на страната. От службата допълват за сравнение, че за последните пет реколтни години този процент е варирал между 33% през 2006 г. и достигнал 47.7 % през 2009 година.

И тази година се потвърждава извода, че там където зърнопроизводителите са използвали добър посевен материал и сортове подходящи за региона, неблагоприятните климатични условия не са оказали съществено влияние върху добива и качеството на пшеницата, допълват от Министерството на земеделието и храните.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?