ТБ България инвест ще издаде емисия ипотечни облигации в размер между 5 и 7 милиона евро

На общо събрание акционерите на ТБ България инвест решиха да се издаде емисия ипотечни облигации в размер между 5 и 7 млн. Евро. Книжата ще бъдат емитирани за срок от 3 години. Лихвата ще бъде между 5.5% и 6.5% на годишна база с лихвени плащания на всеки 6 месеца. Началото на подписката ще бъде 21 април, а крайния срок е 21 май 2003 г.

През 2002 г. сумата на балансовите активи на банката се е увеличила с повече от 50% спрямо предходната година и е в размер на 272 066 000 лв.

Привлечените средства от граждани също към края на 2002 г. са 34 млн. лева. Общата сума на кредитния портфейл на банката е 86 412 000 лв.

ТБ България инвест приключво 2002 г. с печалба от 2 922 000 лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?