Течове и мръсотия на жп гара София откри транспортният министър

Заплаши фирмата, почистваща приемното здание, с финансови наказания

Изненадващи проверки на централната железопътна гара в София и жп гара Подуяне е извършил служебният транспортен министър Христо Алексиев в неделя и е открил течове и при двете сгради, а при  централата гара и мръсотия, съобщиха от пресцентъра на ведомството му..

В инспекцията е участвал и назначеният преди дни нов генерален директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) Красимир Папукчийкси. НЖКИ е собственик на жп гарите и релсовия път и отговаря за тяхното състояние.

Заради установени нередности, свързани с хигиената и поддръжката на гарата, Алексиев е наредил да се извършва ежедневен контрол и мониторинг при почистването на най-голямата гара в страната. Той е заплашил почистващата гарата фирма с финансови санкции, ако поддръжката на приемното здание не се подобри.

Освен лошата хигиена на Централна жп гара София са открити течове, които фирмата, извършила ремонта, трябва да отстрани за своя сметка в рамките на гаранционните срокове.

Обновяването на гарата бъде извършено за 57 млн. лв. без ДДС от обединение "ГБС - Централна гара София”, а надзорът бе поверен на обединение ТРТ. Ремонтът се забави значително и лентата бе прерязана от бившия премиер Бойко Борисов през април 2016 г. Съоръжението се прочу с това, че е единственото с концертна и спортна зали, но досега не е съобщавано там да са организирани мероприятия.

Христо Алексиев е извършил проверка и на жп гара Подуяне в София и наредил спешен авариен ремонт на гарата поради лошото ѝ състояние. Той е изискал обследване на течовете, осветлението и отоплението в нея.

Министърът, който бе зам.-директор на НКЖИ преди да влезе в служебното правителство на Огнян Герджиков, е наредил още на бившата си компания да създаде спешни ремонтни бригади за поддръжка на малки гари.

Споделяне

Още от България