Течовете на вода в София са намалели с 12 процента

Течовете на вода в София са намалели с 12 процента

Течовете на питейна вода в София са намалели с 12 процента в последните осем години, в които са били рехабилитирани и изградени 590 км водопроводи, а концесионерът на ВиК мрежата в столицата "Софийска вода" през настоящата година ще инвестира още над 46 млн. лв. в мрежата. Дружеството акцентира все повече и върху дигитализацията на услугите и управлението на доставките на вода и позеленяването си чрез използване на собствена електроенергия, произведена от метана при пречистването на отпадните води и от движението на водата във водопроводите.

Това съобщиха от ръководството на концесионера на пресконференция, на която отчетоха изпълнението на бизнес програмата им, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране за периода 2017-2020 г.

Директорът на Софийска вода Васил Тренев каза, че вложените за първата половина на петгодишния бизнес план инвестиции са покрили изискваните показатели от водния регулатор  а при някои от тях дори има надвишаване. За периода КЕВР е одобрила и признала в цената на водата за столичани вложения за 209 млн. лв.

Изпълнението на инвестиционната програма върви добре и засега концесионерът няма да иска поскъпване на водата от 1 януари 2020 г. над принципно заложените ръстове за всяка година до 2021 г., одобрени от регулатора, стана ясно от думите на Тренев. Той обаче припомни, че крайното решение е на КЕВР.

"За тези две години и половина работихме упорито и целенасочено. Посоката ни беше дигитализация и модернизация – на мрежата, на клиентското обслужване, на съоръженията, на инфраструктурата", коментира Тренев и заяви, че дружеството смята да запази същия темп на инвестиции и развитие, за да предлага на клиентите си отлични услуги и гарантирано качество на водата.

Той представи данни на дружеството ,според които качеството на питейната вода надхвърля изискванията на регулаторните органи и съответствието трайно е над 99.22%. " като доказателство за това "Софийска вода“ е в страната воден оператор с регистрация от МОСВ и Европейската общност за управление на околната среда и одит, което е признание за прилагане на най-висок европейски екологичен стандарт, отбелязаха от концесионера.

От дружеството посочиха като знак за сериозните им инвестиционни намерения в София това, че през 2017 г. вложените от тях собствени средства в столичното ВиК надхвърлят инвестираното в целия воден сектор в България по оперативната програма "Околна страна". Тогава бяха отчетени инвестиции за 45.5 млн. лв., а за 2018 г. планираните вложения бяха 51.7 млн. лв.

Освен във ВиК мрежата, интензивно се инвестира в иновации и модернизация на съоръженията. Голям инвестиционен проект на дружеството е изграждането на нов метантанк в пречиствателната станция за отпадни води "Кубратово“ за 6.5 млн.лв. Строителството му вече стартира и се очаква новото съоръжение да допринесе за  достигането за още по-голяма енергийна независимост на цялото дружество с произвежданата "зелена енергия“. В тази станция вече работят метгантанкове, които осигуряват голяма част от нужната за дейността на дружеството електроенергия.

Към позеленяването на компанията са прибавени и портативни водни турбини, разположени на някои от захранващите водопроводи. Тези генератори захранват с произвеждан от течението във водопроводите ток акумулаторите на водомерите в самите тръби, които изплащат дигитално данни за дебита на водата и други.

От ръководството на "Софийска вода" обявиха още, че от вторник влиза в сила "Харта на клиента“. Такава за пръв път се предлага от български ВиК оператор. Нейната цел е да  подобри значително обслужването на потребителите. В нея има заложени конкретни срокове на работа – като например до 2 часа да се реагира на сигнали, възможност за разсрочено плащане и др.

Споделяне

Още от Бизнес