Техникумите сами да определят ваканциите си, за да могат учениците да работят

Министерството на образованието да даде възможност на професионалните гимназии сами да определят датите на започването и завършването на учебната година, както и на дните за ваканция. Това предложи изпълнителният директор на Института за икономическа политика Ясен Георгиев, представяйки изследването "Връзката между човешкия капитал и образованието в България". В анализа се проследяват демографските и образователните тенденции в страните от Европейския съюз.

По думите на Георгиев, централизираното определяне на началото и края на учебните срокове ограничава възможностите за летни стажове и работа на учениците от професионалните гимназии, особено на тези в туризма и ресторантьорството.

Съветът на Института по икономическа политика е да се проявява повече гъвкавост в училищните програми, които да бъдат ограничавани само от минимални национални стандарти за образователни постижения. В международното изследване PISA учениците от Финландия и Полша са с добри резултати, защото в тези страни училищата имат автономия, заяви Георгиев.

Направено беше и предложение за въвеждането на стипендии за учениците с високи постижения на международните олимпиади по математика, информатика и по природните науки, които да им помогнат да заплатят по-нататъшното си обучение в престижни чужди университети. Идеята е тези поощрения да се дават при условие, че младежите ще организират летни курсове за ученици или ще регистрират в България иновативни компании.

Квотите за съответните специалности, в които се приемат първокурсници, да се определят съгласно нуждите на пазара на труда, предложиха също от Института.

България е на девето място в проучване, направено в десет страни от Централна и Югоизточна Европа, по дял на публичните разходи за образование, заяви Георгиев. С бюджет за просвета, възлизащ на 4.1 процента от брутния ни вътрешен продукт през 2010, успяваме да изпреварим само Румъния, която през същата година е отделила за образование 3.53 на сто. От десетте съпоставени страни най-много публични средства за образование е отделила Естония - 6 на сто от БВП.

Споделяне

Още от България