Текуща сметка

Текущата сметка обхваща получаването и предоставянето на стоки и услуги, доход и текущи трансфери между България и останалия свят.

Потоците, записани в кредитната страна, представляват тази част на брутния вътрешен продукт, предоставени на останалия свят (износ на стоки и услуги), както и предоставянето на фактори на производство, изразени чрез получен (или който следва да бъде получен) доход - компенсации на наетите и инвестиционен доход (лихви, дивиденти и др.). Включват се също така и компенсиращи записи за безвъзмездно получени реални и финансови ресурси (трансфери).

Потоците в дебитната страна представляват брутния продукт, създаден в останалата част на света и придобит от националната икономика (внос на стоки и услуги), както и придобиването на фактори на производство, изразени чрез платен (или който следва да се плати) доход. Включват се също така и компенсиращи записи за безвъзмездно предоставени реални и финансови ресурси.

Източник: БНБ "Методологически бележки по съставяне на платежния баланс на България"

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?