Телеасистент ще помага на над 700 самотни възрастни хора

Телеасистент ще помага на над 700 самотни възрастни хора

Над 700 възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания в отдалечени райони ще бъдат обхванати в услуга за телеасистенция, която да надгради вече съществуващите домашни грижи от медицински сестри и помощници. Услугата ще бъде пилотно приложена през следващите 4 години в общините Враца, Оряхово, Криводол, Бяла Слатина, Видин, Монтана и Белоградчик, включително и в малки и отдалечени населени места.

Пилотната услуга телеасистенция/телекеър представлява дистанционен мониторинг на здравния и психо-социален статус на потребителите. Това включва изграждане на първия за страната кол-център във Враца за предоставяне на услугите, прилагане опита на Норвегия в използването на информационните и комуникационни технологии в сферата на услугите за възрастни хора и създаване на над 80 работни места за медицински сестри и домашни помощници след предоставяне на професионално обучение.

Системата ще позволи непрекъснато, автоматично и дистанционно наблюдение на възрастните хора, които живеят сами, с цел да им бъде оказвана подкрепа и да се гарантира бърза реакция в случай на застрашаващи здравето им ситуации.

Проектът ще гарантира постоянен достъп до ефективна подкрепа, отговаряща на конкретните нужди на потребителите, с цел превенция на институционализацията и предотвратяване на непрекъснатото хоспитализиране поради социални причини.

Целта на проекта е да създаде иновативен модел за мониторинг на хронични заболявания Той е на Българския червен кръст (БЧК) и се реализира в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.

Новата услуга ще надгради вече постигнатото с центровете за домашна грижа, които са създадени в няколко общини във Врачанска област, разширявайки обхвата и към другите другите две области в Северозападна България – Монтана и Видин.

Подобни проекти се реализират и в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“. Пример за това е операция “Патронажна грижа“ за възрастни хора и хора с увреждания, по която до 10 май са кандидатствали над 150 общини, от които над 50 вече са подписали договори за своите проекти. По тях ще се осигуряват мобилни почасови социални и здравни услуги в домашна среда. 

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?