Тема за Дебелянов или съпоставка между Вазов и Славейков на изпита по български в СУ

Кандидат-студентският изпит по български език и литература в Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе в понеделник сутринта, като кандидат-студентите можеха да избират между две теми.

Две бяха изтеглените в 65-а аудитория теми - за поезията на Димчо Дебелянов и съпоставка на цитати по стихове на Иван Вазов и Пенчо Славейков. Първата тема бе със следната формулировка: "Трагизъм и просветление в поезията на Димчо Дебелянов".

Избралите да пишат по втората тема трябваше да направят съпоставка на цитатите: "Къде вървим, не мислим твърде, посока няма в наший път" от "Линее нашто поколение" на Иван Вазов и "Пустиня е сърце без идеал" от "Сърце на сърцата" на Пенчо Славейков.

Изпитът бе с продължителност четири астрономически часа, а явилите се на него - над две хиляди кандидат-студенти.

Споделяне

Още от България