Темите по журналистика в УНСС са "Диагноза корупция" и "Денят започва"

В УНСС във вторник сутринта бяха изтеглени две теми от общо 36 теми за писмения изпит по журналистика. Те са "Диагноза корупция" и "Денят започва". 

Общо 253 кандидат-студенти, заявили участие в изпита, ще пишат по избор по един от двата въпроса. 

Критериите за оценка на писмените работи са знания, информираност, правилен подбор на фактите и оптимален подход при анализа и обобщението им, умение за журналистическа интерпретация, убедително защитена теза, оригинално и самостоятелно мислене, езикова култура и логическа последователност.

На 25 юли e устният изпит по журналистика в университета, на който ще се явят само кандидатите, получили на писмения изпит оценка, не по-ниска от "добър 4".

Тази година УНСС ще приеме 50 студенти по журналистика – 25 момчета и 25 момичета.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?