ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово“ навърши 8 г. търговска експлоатация

ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово“ навърши 8 г. търговска експлоатация

ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово“ отбелязва в понеделник осмата годишнина от началото на търговската ѝ експлоатация., за което време е осигурявала електроенергията средно за 1 млн. български домакинства, съобщиха от въглищната централа в понеделник.

От 3 юни 2011 г. досега двата енергоблока на централата са произвели бруто над 28 млн. Mвтч, според анализ на производствените резултати на най-високотехнологичната въглищна централа в България. Това се равнява приблизително на потреблението на 1 милион български домакинства за 8 години.

В това време мощността е достигнала 88.5%  разполагаемост от над 37 млн. MВтч. Централата е ключова за осигуряване сигурността на електроенергийните доставки и стабилността на българската електроенергийна система. Със своята 690-мегаватова мощност централата допринася България да покрие изискванията на Европейската организация на операторите на електроенергийни мрежи от резерв за първично регулиране.

Поради своята висока технологичност ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово“ е най-гъвкавата въглищна централа в Българи, осигурявайки голяма маневреност при диспечиране. През 2018 г. ЕСО е използвала централата 8200 часа в режим за първично регулиране и 13 700 часа във вторично регулиране. Централата работи само с български лигнитни въглища, добити в "Мини Марица изток“. Тя годишно използва 5-5.5 млн. тона въглища, гарантирайки трудова заетост за около 2000 миньори, както и енергийната независимост на България, допълват от дружеството.

Чрез внедрените модерни технологии централата достига средногодишна ефективност на сероочистващата инсталация над 97% и е проектирана така, че не може да произвежда електричество без работеща сероочистка, което гарантира по-чист въздух и опазване на околната среда.

Собственикът на въглищната централа – американската компания "Ей И Ес", е вложила в българския енергиен сектор над 3.2 млрд. лв. от 2001 г. досега. Нейна собственост е и най-големият в страната ветроенергиен парк  "Свети Никола”, край Каварна.

Споделяне

Още от Бизнес