“ТEЦ-Перник” замърси почвата с масла 86 пъти над допустимото

Еднократна санкция от 17 507 лв. наложи Регионалната инспекция на околната среда и водите (РИОСВ)-София на “Топлофикация Перник” ЕАД за замърсяване на почвата с нефтопродукти.  наложи РИОСВ – София. Това е станало при разлив на площадката за временно съхранение и преработка на отпадъчно трансформаторно масло на територията на ТЕЦ “Република”.

Установено е, че съдържанието на вредни вещества в почвата, по показател нефтопродукти, превишава индивидуалните допустими норми близо 86 пъти. Измерената стойност на вредни вещества е 25 747 мг/кг, при норма 300 мг/кг.

“Топлофикация Перник” ЕАД е с четири съставени акта за различни нарушения. Дружеството е допуснало замърсяване с прах и не е уведомило РИОСВ. Има и два акта по Закона за качеството на атмосферния въздух - за неспазване на условията в комплексното разрешително; за неизпълнение на разпоредбите за третиране на различни по вид, произход и свойства отпадъци, заложени в Закона за управление на отпадъците.

 

Споделяне

Още от България