Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Тежък сблъсък в кабинета дали и как да се орежат привилегиите в силовия сектор

Заръката на премиера: Така че, Дянков, много внимателно!

35 коментара
Тежък сблъсък в кабинета дали и как да се орежат привилегиите в силовия сектор

Из стенограмата от заседанието на МС на 31 октомври:

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (зам.-министър на вътрешните работи): За първи път виждаме едно предложение за промяна в Закона за МВР и в Закона за отбраната и въоръжените сили, в Закона за ДАНС, в Закона за съдебната власт. Става дума простичко казано за обезщетенията, които получават държавните служители от тези ведомства при прекратяване на служебното правоотношение и придобиване право на пенсия.

Тук, внимателно прочитайки параграф 7 от Закона за ДОО забелязваме заплатите, които досега като обезщетение бяха 20 да станат 15, а размерът на това обезщетение да не се определя от толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат служителите, а да стане 75 % от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година.

Проблемът е, че за първи път виждаме това предложение. Това ще предизвика в МВР едно голямо сътресение. Най-малкото, защото знаем от догодина постепенно с четири месеца се увеличава осигурителният стаж за придобиване право на пенсия на държавните служители и в МВР има известна редукция на бюджета за следващата година... Със сигурност едно такова предложение, което пак казвам, за първи път го виждаме днес, ще предизвика едно несправедливо сътресение във вътрешното министерство...

Мисля, че тези параграфи трябва да отпаднат от законопроекта.

АНЮ АНГЕЛОВ: Аз ще добавя само няколко неща. Това, което каза господин Вучков, е абсолютно същото и за Министерство на отбраната. Трябва да се има предвид, че Министерството на отбраната няма възможност да регулира, тоест отпада на офицери, които имат 25 години стаж по никакъв начин, съгласно закона. Това означава през ноември и декември да постъпят лавина от рапорти за освобождаване, за да могат, първо, да използват 25 години, и второ, да получат 20-те заплати.

Само преди няколко месеца приехме четири месеца постепенно да станат 27 години. Сега променяме кардинално това, става от 1 януари 2012 г., няма стабилност в държавната служба в тези три основни системи, на които се крепи държавността. Не знам от какво е продиктувано това. В мотивите няма нищо, една обща фраза.

Вижте, военнослужещите са получавали 20 заплати далеч преди 1989 г. Защо тъкмо нашето правителство, сега, след изборите, ще трябва да прави това? За мен от политическа гледна точка това е абсолютно необяснимо и не налага нищо. Моят бюджет е намален с 10 милиона, аз с обезщетенията ще се справя. Кое налага тогава тази промяна? Единствено искането на господин Данев, което е от 1999 г. това искане. Нито едно правителство не го е правило.

Междувпрочем искам да спомена, че за държавния служител това важи, тъй като законът е влязъл в сила 1999 г., още никой не е получавал 20 заплати и за тях по принцип това не е ощетяване. Аз считам, че това е изключително силно ощетяване на системата на отбраната, на системата на вътрешните работи, системата на сигурността като цяло...

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това предложение излезе на Тристранния съвет, който е единственият национално представителен съвет за синдикати и работодатели и излезе от работодателските организации, от КРИБ, от БСК, подкрепиха го всички останали работодателски организации.

Защо аз също смятам, че това е добра стъпка? Първо, много трудно е да се обясни защо всички държавни администратори, примерно финансисти имат до десет работни заплати, а примерно охраната на съдилищата, ДАНС и т.н. имат двадесет.

В момента държавните служители имат до десет заплати. Само в службите на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната има до двадесет заплати. Аз смятам, че това е неразумно, защото обикновеният коментар е, че вие сте на 24 часа, пък другите не са на 24 часа… Съдебната охрана определено не е на 24 часа и голяма част от вашите служители също не са на 24 часа. Моите служители като работят по бюджета са на 24 часа, вчера работихме, миналия ден работихме и т.н.

Да, предлагано е това много пъти в миналото, не е станало, във вашите бюджети има дефицити. Това е един начин постепенно да се затваря този дефицит, но и да има социална справедливост. Много е трудно да се обясни, защото примерно учители, здравни работници, финансисти и т.н. имат до десет заплати като излизат в пенсия, докато в някои от другите структури има двадесет заплати. И затова предлагаме петнадесет, пак е повече отколкото останалите държавни служители, но изглежда твърде много да е два пъти повече, отколкото останалите служители.

АНЮ АНГЕЛОВ: Моля министър Дянков да прочете чл. 104 от Закона за държавния служител, там никъде не се прави разлика между финансисти, юристи или каквито и да е. Съгласно този чл. 104, ал. 1 означава, че те имат право на толкова месечни заплати, колкото са прослужили, но не повече от двадесет.

Но не това е най-важното. Това ще прозвучи страшно некоректно по отношение на военнослужещите, и на полицаи, и на всички останали.

СИМЕОН ДЯНКОВ: В момента има неравнопоставеност, че всички останали държавни служители, митничари, НАП, които също стоят между другото на дъжда, както и някои от вашите служители, получават до десет, всичките учители получават до десет, а вие получавате двадесет. Смятам, че стъпка от двадесет до петнадесет ще покаже, че всички сме социално ангажирани

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, искам да припомня нещо. Миналата година си спомняте, че с много усилия успяхме да сключим едно споразумение със синдикатите и с работодателите по отношение на пенсионната реформа. От 1 януари догодина с 4 месеца на всички се увеличава осигурителният стаж, който трябва да придобият за пенсиониране. И така всяка година оттук нататък.

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Това със сигурност трябва да бъде обсъдено във Министерство на вътрешните работи, с нашите шест синдиката. Ние не сме по никакъв начин представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество, не може това да става зад гърба на вътрешното министерство.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Вие не сте национално представения синдикат. За национално представени синдикати, пише в Кодекса на труда кой е национално представен и кой не. Не е зад вашия гръб, просто такива са правилата, ние следваме Кодекса на труда.

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Така е, господин Дянков, но това не променя правилата, че се засягат един много широк кръг работещи във вътрешното министерство. Без никой да чуе тяхното мнение изведнъж променяме правилата на играта. Аз ви казвам, без да съм лош пророк, ако тази разпоредба влезе в сила, паралелно с това, което ви казах преди малко – увеличаване на осигурителния стаж, за месец ноември и декември очаквам в Министерство на вътрешните работи хиляди служители да подадат заявления за напускане. Само обезщетенията ни ще бъдат над 300 милиона лева.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Винаги така се е отлагало и винаги за едните е било десет, за другите е било двадесет, защото правителство след правителство са се плашили и са казвали точно същото – ще стане огромен проблем и затова нека някои от нас да са по-привилегировани и да имат двадесет заплати, пък други като учители, като здравни работници, като еколози, като финансисти, като външни работи и какви ли не, те понеже нямат такава организацията в началото, дайте на тях десет заплати. Трябва да има социално равенство.

АНЮ АНГЕЛОВ: Предлагам да бъде обратното – да увеличим на тях до двадесет заплати, защото това е нещо, което е дадено, господин Дянков. Това е дадено като компенсация за всичко онова, което те правят.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това го казва министърът, който има около сто милиона задължения, не защото министерството по някакъв начин е длъжно за това, а защото предишни министри са ви сложили в такива задължения.

АНЮ АНГЕЛОВ: Считам, повтарям, че при осигурителен стаж и възраст за пенсиониране на държавния служител (прочетете си закона, моля ви много, колеги), не става въпрос, когато го освобождавате по други причини.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Но това, което и Аню и Цветанов до момента направиха в тези системи, са колосални съкращения и ние трябва все пак да имаме разбиране и към това, което е направено там. Със сигурност мога да говоря за Министерство на отбраната подробно. Затова нека да видим каква е цената на тази мярка и ако цената не е прекалено висока, тогава да я платим, ако е прекалено висока – да намерим някакъв друг начин да я компенсираме.

БОЙКО БОРИСОВ: Колко пари се спестяват, Дянков, от това намаление?

СИМЕОН ДЯНКОВ: Почти колкото ни трябват за майчинските надбавки от 240 на 270 лева. Аз мога да го поставя и така: или ще имаме увеличаване на майчински надбавки, или ще си позволим в някои сектори да се радват на два пъти повече, отколкото в други сектори, като се пенсионират. В смисъл, бюджетът е един и същи, да – това, че не е правено в много години е вярно, да – това че ще има напрежение е вярно. Но от друга страна пък винаги, когато отивам в Тристранката, излиза въпросът ние защо всички, особено от бизнеса, слагаме всички тези данъци и правим всички тези съкращения, за да може една част от държавната администрация в сектор „Сигурност” да се радва на всички тези неща, които в частния сектор въобще ги няма.

И това е много труден въпрос за отговаряне, защото знаете, че освен тези неща в сектор „Сигурност” не се плащат социални осигуровки, държавата плаща социалните осигуровки. Така че като се изчисли какъв е реално бюджетът за сектор „Сигурност” в държавата, той е два пъти над средното за Европейския съюз.

АНЮ АНГЕЛОВ: Ще кажа две думи да опровергая това, което казва господин Дянков. Аз не знам откъде той черпи тези данни за сектор „Сигурност”, но аз имам за сектор „Отбрана” и на НАТО и на Европейския съюз. Сектор „Отбрана” за Европейския съюз е 1,7, за НАТО е 1,7 от БВП.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (зам.-министър на финансите): Ако изчислим реалните осигурителни вноски, които трябва да бъдат внесени, за да се постигне това ранно пенсиониране на кадровите военнослужещи, те трябва да са с около 30 пункта по-високи от сегашната вноска. Ако това се прекара през разхода за заплати на Министерство на вътрешните работи и на Министерство на отбраната вероятно 500-600 милиона повече разходи ще правят за осигурителни вноски, за да финансират този риск на ранно пенсиониране. Това не се прави и се нетира.

Може би в следващата година ще е разумно да завишим вашият разход с действителните вноски, които трябва да правите, те ще появят в приход на НОИ, тогава ще се види, че в действителност едни 500-600 милиона се скриват от публиката и те всъщност отиват за финансиране на правата на военните.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: И ще разширим още малко темата, като кажем, че всички тези искания ни лежат на главата – от Спешна помощ, където също хората биват пребивани, има риск за живота им, а нямат тези правомощия и благинки. Така че е много трудно да им обясня поради каква причина те не се пенсионират на тази възраст, защо това не се случва.

Нямам нищо против, но наистина с плащането на здравните вноски също се задава въпросът защо за определени държавни служители по един начин става, а за другите по друг. Така че това са също въпроси, които тегнат в пространството от много време. И чисто политически – защо се прави сега, ако не се прави в близките шест месеца, чисто политически няма кога да се направи, преди изборите нямаше как. Така че, ако се прави политически, сега е абсолютно точният момент.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Сега го правим, да уточня, не заради изборите, а защото в петък следобед бизнес организациите излязоха – първо КРИБ и след това с обща декларация, в която обясниха точно това, че държавата за ранно пенсиониране в сектор „Сигурност” всяка година дава 620 милиона, които обаче не се показват по вашите бюджети, те влизат в дефицита на НОИ. И всички бизнеси, и всички останали държавни служители го покриваме това, че вие не си плащате същите вноски, които плащат всички останали. Това е темата – тези скрити 620 милиона, допълнително над вашите бюджети.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Понеже се получи едно противопоставяне – майките от една страна, в тази демографска криза майките са ни по-важни. Това е първото, което искам да кажа.

Второ, колкото и добре да бъде подсигурена финансово системата за национална сигурност най-лесно разпад на държавност ще получим при лошо образование и лошо здравеопазване, ако тръгнем по тази линия. Така че нямаме нужда от такова противопоставяне.

Освен това системата за сигурност е и колективна. И освен това, когато се прави някаква реформа, трябва да се събере мъжество и да се направи. Иначе тя винаги ще се отлага, следващата година ще я отложим, защото ще предстоят избори…

БОЙКО БОРИСОВ: Грешно, ама много грешно е да се противопоставя и да се говори кое за сметка на кое трябва да бъде дадено. Това е като човешкия организъм – една държава. Дали те боли малкият пръст на крака и може да се инфектира - може да си умреш, и от ухо може да умреш. Всеки орган за себе си е най-важният.

Много време разсъждавахме по този бюджет, много мнения чухме. И действително, за разлика от другите, които се радваха за победата на изборите, ние не сме задържали бюджета заради изборите, нито някога нещо сме правили заради избори или след избори.

В този бюджет има два проблема. Единият е, че в няколко министерства се правят реформи, но трябва още. Другият е, че европейската и нашата икономики в последното тримесечие ръста ѝ е нула, или нула и едно, което е близко до нулата. Сиреч, ниските приходи ни притесняват. На базата на това ние трябва да вземем все пак адекватни управленски решения.

Натискът, който има върху системите е огромен, защото колкото повече обедняват хората, толкова по-голям натиск има и в социалните, и в болничните заведения, и съответно на улицата.

Министър Ангелов е в правото си, защото трябва да има последователност и стабилност във взимането на решения. Но за съжаление в това министерство допреди Ангелов са се взимали най-неадекватните решения. И за съжаление той сега бере плодовете на това, което има, на тези големи разходи, на нови 82 милиона, които трябва да платим сега допълнителни.

Работата на Министерство на вътрешните работи аз я оценявам изключително високо, в много трудна среда постигнаха много добри резултати. Но не бива тук те да го приемат, че реформата означава недобре свършена работа и трябва да се реформират. Реформата означава оптимизация на това, което има и привеждането ѝ в съответствие с другите системи. Най-много полиция, най-много назначения в Министерство на вътрешните работи има по времето на БСП и тройната коалиция, по времето на министър Румен Петков. Това че те са си лъжци и манипулатори, Стефан Данаилов обясняваше, че го срам било, че еди какво си, най-големият щат, най-много пари в Министерство на вътрешните работи са давани по време на тяхното управление. Това са цифрите, нали Вучков?

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Така е, да.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз искам малко да ви помогна в реформата, бидейки горе долу доста време в МВР. Това, което и самите редови полицаи и редови военни ги дразни са т.нар. шапкари, чантаджии. Тези определения аз съм ги чул от колегите, с които съм работил в МВР. Голяма администрация, много началници, малко индианци, където викаше един – много вождове – малко индианци.

Затова възлагам на Дянков, Аню Ангелов и Вучков много бързо, защото ние така ще го приемем, ще влезе в парламента, в края на краищата парламентът е този, който ще каже "да”, "не” на нашите предложения. Много бързо да се направи една редукция. И според мен тези ограничения, които искаме да наложим трябва да отидат за цивилните в двете ведомства.

Аз не мога да разбера защо и ДАНС получават толкова големи заплати – в пъти повече от другите. Познавам работата им, трябва да ви кажа, че във всички случаи в БОП-а, в криминална, тези момчета, където са в задържането и надолу, работата им е много по-опасна, много по-тежка, отколкото в ДАНС, хем ДАНС е на пряко подчинение на мен.

Така че десетте милиона, които взимаме от ДАНС са първа стъпка. Прав е Младенов, прав е и здравният министър, има системи, които също имат рискове, също са на улицата, а получават и по-малко и след това по-малки обезщетения.

Много бързо, и с това ще приключим тази точка, да се прецизират двете. И навремето примерно в пожарната до 1989-1990 година точно така беше диференцирано. Тези, които са с чантите се водеха втора категория труд, където обикалят, па може да седне на бира скара да си обядва спокойно и т.н. и тези, които бяхме в бойното поделение се водехме първа категория труд и се оценяваше рискът, който го имаме.

Така че двамата министри да оценят риска, както в правосъдното министерство – охраната.

Това да возиш и да охраняваш тежък криминален престъпник с убийства или с грабежи, това е потенциален риск, при опит за бягство или при опит да го освободят, да те убият. И затова ние отчитаме този риск с тези двадесет заплати или еди какво си.

Сега, знам, че не е лесно да отидеш и да кажеш в министерствата – колеги, от утре цивилните да станат униформени, ако искат. Тъкмо ще увеличим повече униформеният състав. И е правилно да разграничим. Сега аз го давам на примависта униформен – цивилен състав. Седнете веднага, незабавно, като ви освободя след малко и вижте рисковите категории.

Шофьорът на началника не е рискова категория. Рисковите – тези, които са на улицата, тези, които в Катуница седяха на първа линия. Тези, които участват в масовите мероприятия. Тези, които отиват да задържат криминалните престъпници. Тези, които отиват да залавят терористи. Пожарникарите, дето гасят пожарите. Той отива днес и не знае на елементарен покрив от десет метра, ако се подхлъзне и падне, дали ще оживее.

Да, и другите държавни служители имат, но ако се изчисли степента на риска, ще е примерно две към сто разлика в полза на тези служители. Включително да се провери и да се види на базата на какво на времето са двойно и тройно увеличили заплатите на ДАНС.

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Формулата за изчисления на заплатите в ДАНС е различна от формулата за изчисления на заплатите в МВР, в МО и от Закона за съдебната власт, за охраната. Законът ми беше на бюрото, когато променяхме още 2009 година Закона за МВР и Закона за ДАНС. Това е огромен проблем за вътрешното министерство. В ДАНС за сродни неща, без да се напускат почти канцелариите взимат много по-висока заплата от това, което се взима в МВР. Какво предизвика това в МВР, ами страшен наплив на хора от МВР към техните служби – на по-лека работа, на много по-висока заплата. Това е абсолютно несправедливо.

Но нека все пак да кажа няколко думи за това, което се предлага в Кодекса. Ние си имаме много строен план за реформи във вътрешното министерство, включително и в частта административна реформа. Тя беше направена може би на 70% вече, защото цяло министерство закрихме и го поехме без да ни се увеличава бюджета за това.

В същото време трябва да се предприемат още няколко стъпки, това си е една много целенасочена програма. Но това предложение за намаляването на размера на обезщетението при пенсиониране не беше изобщо съгласувано с нас, аз го разбирам днес, дори не и в петък. И по-скоро това би представлявало спънка за по-нататъшната реформа.

БОЙКО БОРИСОВ: Затова именно предлагам – седнете бързо и офицерите, и войниците, които са на мисия, които имат риск, това да им се запази в пълния обем. Тези в МВР, които изпълняват тези задачи, които ви казах – в пълния обем. И като ги намалим с пет ще станат петнадесет работни заплати, което пак е повече от десет.

И аз си мисля, че всеки един като се замисли от тях дали да напусне сега, като знае навън как се намира работа, като знае колко е хубаво да си седи вкъщи и да дават задачи да ходи с мрежата на пазар, аз мисля че… Да, има го риска, но надали така ще се засилят да напускат, още повече, че считаме, че болшинството от тях са продиктувани, стоенето им в МВР от любов към работата. И разбира се пак остават доста от привилегиите им.

А тези, които носят рисковете, включително аз съм готов и за ДАНС да се промени закона. Аз не виждам разлика дори в рисковете за ДАНС, за БОП-а, за структури на криминалната полиция и т.н., не виждам. Това че навремето Станишев я е правел за политическа служба да я гради във времето и да си назначава там съветниците, които да работят срещу мен през годините, това не значи че сега тези са същите офицери, които работеха в НСС и взимаха същите заплати, като в МВР. Те като капацитет на можене с нищо не са…. Не е да сме наели примерно двойно, тройно по-добри, а напротив – мерилото им трябва да бъде това, което е в МВР.

Така че също да се направи едно такова предложение. И то го правя аз, като ДАНС е пряко към министър-председателя. Искам да дам пример, че когато трябва да има справедливост и когато все пак като правителство, което искаме в условията на криза, максимум хора да получат по нещо от държавата, в смисъл майки, пенсионери, социално слаби. Ако направите една подобна диференциация, дори от администрацията да тръгнат да бягат много….

Именно полицаите с 20 години стаж ще им гарантирате и ще си вземат 20-те заплати. А другите, ако искат да бягат или съответно министерството – добре дошли да бягат, защото по този начин ще направите и съкращенията, към които се стремите.

Така че, Дянков, много внимателно! Горанов, Младенов, ти, под ръководството на Дянков, военно министерство, Вучков, Митко, сядате, слагате на масата и диференцирайте! По рисковете и по важностите, където казвате ще се дръпне системата. Когато има гаранция за тези хора, които са на улицата и бранят обществения ред, другите и да се дръпнат не е много страшно. И в случая ние действително ще отговорим и на бизнес организациите и на синдикатите, че търсим реална справедливост.

Приемаме точка 7 с направените предложения. Изрично обаче трябва да влязат, защото иначе в парламента ще се предизвика говорилня на тази тема. В парламента да сме готови да защитим тази диференциация на труда в системите.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

35 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Коментарът е изтрит в 13:03 на 26 май 2018 от автора.
  #35
 2. Анонимен
  #34

  При управлението на Н.В.Цар Симеон Втори Сакскобургготски нямаше такива неща. Време е Н.В.Цар Симеон Втори отново да вземе властта, за да доунищожи злините на Иван Костов, причинени на милата ни Родина! Мила Родино-о-о-о-о, ти си земен рай-ииииии!

  Току-що се разбра, че на международен форум в Охрид, известният с вкарването на студенти по “втория начин”, доцент ктн Претъп Лошев от ТУ-София неуспешно е прочел със заекване доклад, направен от негов починал професор, изнесен в Япония през 1990 г. След

 3. Анонимен
  #33

  Ех калъфи, как па не се сетихте вашите заплати да намалите а? Или пък си ги заслужавате а? Кратуни.

 4. Анонимен
  #32

  #25 писа: "шанса ГЕРБ да спечелят следващите избори след такива промени силно намалява." Ето защо обичам мъже под пагон - заради простодушието. Аман от сложни душевности - демокрацията така, пък Европа онака. Казва ви го човека - властта на ГЕРБ се крепи върху кефа на полицията и службите за сигурност. Дали на следващите избори да не оставим да гласуват само те? Размечтала съм се за изборен резултат като по Татовото време - 99,9% за БКП и БЗНС, пардон - за БСП и ГЕРБ.

 5. Анонимен
  #31

  На ВСИЧКИ полицаи да се вземат ВСИЧКИТЕ допълнителни плащания към пенсиите. Да карат на гола пенсия както останалите граждани на републиката. За военните - диференцирано да се подходи. Все пак те нямат страничен бизнес с подслушване по поръчка, отвличания, проститутки и дрога както колегите им от МВР.

 6. Анонимен
  #30

  N 25, 26.... N 64 Ако сте ДАНСаджии- пийте една студена вода! Когато хората се опитаха да ви направят елитна служба, която да се занимава със значими проблеми, половината правехте нелегални сайтове и подписки, а другата половина се шушкахте, че не ви е това работата.. Иначе заплатките ви харесаха. Освен това не извършихте групово ритуално самоубийство, когато смениха Йовчев и сега познайте какви съвети раздава за благодарност...Просто Видовден в БГ идва малко по-късно..

 7. Анонимен
  #29

  КРИБ естествено ще си защитават изцяло сектора с всички мошеничества, които правят.Като си плащате, господа индустриалци данъците и осигуровките на реалната печалба и труд, тогава ще давате ум.

 8. Анонимен
  #28

  Тези стенограми са само пиар акции на ББ. Уж вземат решения, а той говори за изборите, за Данаилов... Фалш!

 9. Анонимен
  #27

  1. Парите за армията и полицията са толкова, колкото определят политиците, които са на власт. Политиците си ги избрахте вие. Сега да ги плюете е все едно да плюете самите себе си.
  2. КРИБ и БСК да вземат да изчислят, колко губи държавата от масовото осигуряване на 4 часов работен ден, което е тяхна, на бизнеса практика.
  3. Бизнесът говори за едни 620 млн, които държавата НЕ внася в бюджета на НОИ години наред, закщото най-некоректният работодател по отношение на НОИ е именно държавата. А Дянков е

 10. Анонимен
  #26

  Никога не съм се дразнила, че в съдебната система /респ. ДАНС/ взимат по-големи заплати. Първо, че не е уместно да се сравнява образованието на един учител или който и да било с това не един магистрат. Второ, че заплатите са по-големи с цел превенция на корупцията. Щото един едва свързващ двата края служител е много по-вероятно да се изкуши отколкото добре обезпечения такъв. Ама на Дянков нали му е плитък акъла, простено му е да не сеща защо именно на някои ведомства заплатите е редно да са по-големи. Бойко и той същия титан на мисълта!!! Ще им гледам само сеира, ако наистина намалят визираните заплатите, ква анархия ще се получи! :)

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.