Над 3 години, след като Цветанов обяви престъплението за разкрито

Тежки гафове "минираха" присъда за убийство, четена от шефката на СГС

Владимира Янева близо година пише мотиви, САС отменя акта й заради нарушения на НПК

Владимира Янева

Повече от 3 години, след като вътрешният министър Цветан Цветанов в характерния си стил обяви пред медиите убийство в столичния кв. "Люлин" за разкрито, се оказва, че заради тежки нарушения на семейната му приятелка и председател на Софийския градски съд (СГС) Владимира Янева, делото трябва да започне отначало.

Причината е, че решението, с което Янева е осъдила подсъдимия Румен Костов на 13 години затвор и 100 000 лева обезщетение на близките на убития Йоан Пецев, е пълно с непреодолими нарушения на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Това личи от мотивите на Софийския апелативен съд (САС), с които съдиите Антоанета Данова, Лада Паунова и Вера Цветкова отменят присъдата на Костов и връщат делото за ново разглеждане на първа инстанция, но от друг състав на СГС. Любопитно е, че в решението на Апелативния съд, дълго малко повече от 5 страници, няма и дума за фактите по същество, тъй като многобройните гафове, допуснати от Владимира Янева, са направили невъзможна проверката на фактите по делото.

Сред тях са незаконно приобщени свидетелски показания от досъдебната фаза и липса на каквито и да е мотиви за размера на наказанието и доводите за определяне на 100 000 лева обезщетение за роднините на убития. Само последните две са "абсолютно основание за отмяната ѝ (на присъдата – бел.ред.) и връщане на делото за ново разглеждане", пише в решението на САС.

Въпросното престъпление бе извършено на 15 септември 2009 г., когато според обвинителния акт Костов прострелял Пецев с два куршума в главата в "Мерцедес"-а на жертвата.

"Знаем кой е извършителят. В момента го издирваме, за да го заловим. Причините за стрелбата са неуредени финансови взаимоотношения. Стрелецът е дължал голяма сума пари на ранения", заяви само ден след стрелбата МВР шефът Цветанов. По-късно простреляният умира в болницата, а Костов е задържан и обвинен за умишлено убийство.

Делото започва през 2010 г., а на 28 октомври 2011 г. съдия Янева чете присъдата си. Близо година по-късно, в нарушение на препоръчителния едномесечен срок, тя депозира и мотивите към решението си. В края на октомври 2012 г. САС разглежда казуса и го обявява за решаване. В средата на ноември т.г. излиза и решението, с което апелативните съдии връщат делото за ново разглеждане на първа инстанция.

"Първостепенният съд (СГС – бел.ред.) е допуснал нарушения при събиране на доказателства в хода на съдебното следствие, в частност, не е спазил установената в НПК процедура за приобщаване на свидетелски показания, дадени в хода на досъдебното производство. Показания на свидетели от досъдебното производство са четени, без да се мотивират констатираните от решаващия съд основания за това, без да се спази установената в чл. 281 от НПК процедура и без да посочено конкретното законово основание за осъществяване на тази дейност", приемат съдиите Данова, Паунова и Цветкова.

Посоченият текст от закона подробно и ясно урежда всички случаи и изисквания, при които съдът може да пристъпи към четенето на показания, дадени по време на разследването, за да ги използва след това в мотивите към решението си по конкретното дело.

"Като не е спазил при разпита на някои свидетели процедурата по четене на техни показания от досъдебното производство и като не е посочил фактическите и правни съображения за това, първостепенният съд, освен, че не е осъществил законосъобразно доказателствената дейност, но на практика е създал предпоставки за необоснованост на възприетите фактически изводи.

Това е така, понеже различните основания за прочитане на свидетелски показания, дадени на досъдебното производство, се свързват с различни последици във връзка с доказването (чл. 281, ал. 8 от НПК), а когато не става ясно на какви фактически и правни основания са приобщени свидетелски показания от досъдебното производство и дали има ограничения за ползването им като доказателствен източник, това компрометира обосноваността на направените изводи по същество на фактите в мотивите на присъдата, а и за въззивния съд (САС – бел.ред.) не е налице възможност да провери правилността на фактическите изводи, защото не е ясна процедурата по приобщаване на доказателства", се казва още в решението на втората инстанция.

Освен това Владимира Янева е допуснала и друг гаф, приобщавайки към делото показания, събрани по време на разследването. Посочила е в мотивите си, че се позовава на разпит на свидетел, направен на дата, на която въпросният свидетел всъщност е разпитан два пъти – един пред съдия и един – пред разследващи.

"Освен, че редът за приобщаване на такива показания от досъдебното производство е различен, както и са различни доказателствените последици, на практика не става ясно кои точно показания са приобщени – дали тези пред разследващ орган или пред съдия. Не може да се прецени по отношение на кои показания се отнася прочитането, а оттам – не е налице яснота по отношение на кои конкретни изявления на свидетеля, обективирани в разпит, са приобщени и съответно – кои доказателствени факти могат да бъдат поставени в основата на фактическите изводи", недоумява Апелативният съд.

САС все пак уточнява, че по принцип необосноваността на фактическите изводи би могла да бъде коригирана от втората инстанция и без делото да се връща за ново разглеждане, но уточнява, че в случая нарушенията допуснати от съдия Янева "изцяло препятстват контролната инстанция да провери правилността на процеса на формиране на вътрешното убеждение на решаващия съд, защото не може да бъде проверено въз основа на кои гласни доказателства са изведени изводите по фактите, направени от първия съд".

"Внимателният прочит на мотивите на атакуваната присъда изисква да се отбележи, че първостепенният съд е бил доста непрецизен в правните си изводи, при обосноваване на съставомерността на деянието, не са ясно отграничени обективните и субективни признаци на състава на престъплението, липсва последователност и конкретност на съображенията. Това само по себе си не съставлява нарушение от категорията на съществените, но въззивният съд намира за необходимо да направи тази констатация", остро критикуват апелативните съдии работата на колежката си.

Сериозно внимание САС е обърнал и на факта, че Янева изобщо не е сметнала за необходимо да се мотивира защо е преценила, че в случая трябва да наложи 13-годишна присъда и обезщетение от точно 100 000 лева. Въпреки че според НПК е абсолютно задължена да посочи доводи в тази посока.

Споделяне

Още по темата

Още от България