Тези абитуриенти са децата на новото българско простолюдие

Тези абитуриенти са децата на новото българско простолюдие

Стана неприятна традиция да се чудим и гневим на поведението на поредни випуски абитуриенти.

Гневът идва от инерцията на възприятието, че това са "нашите деца" - децата на едно относително хомогенно в социално и културно отношение полу-традиционно общество, което поддържа сравними стандарти на социално поведение ако не за всички, то поне за голямото мнозинство от населението. Но това хомогенно общество вече го няма. Българското общество е социално поляризирано и културно деградирало в резултат от процесите на демодернизация, последвала налагането на квази-феодалната олигархична система на управление - на икономиката, на политиката, а оттам - и на морала и културата през последния четвърт век.

Тези абитуриенти са децата на новото българско простолюдие - изпростяло, оставено само на себе си, дирижирано от ценностната система на всеобщата мутризация. Има много поляризирани общества с невъзпитано простолюдие.

Българското общество се различава от тях по това, че при нас и голяма част от елита е невъзпитана и опростачена - тя се състои от разпенилата се на гребена социална тиня, която създаде новите класи на мутро-бизнеса, мутро-политиката, мутро-шоуто, мутро-етиката, мутро-абитуриентството.

Градим социална структура от развратено простолюдие, мутренско-елитарно простолюдие и малка, фрустрирана по-интелигентна класа от нормално образовани и възпитани хора, които са натикани в ъгъла поради факта, че не могат да си извоюват що-годе прилично влияние върху развитието на обществото. Тези последните се гневят и отвращават от поведение като това на снимката по-долу. Но гневът и отвращението са емоции на пасивна безпомощност.

Интелектът е ресурс, културата е сила - когато са организирани и стратегически целенасочени. Колко пъти да го повтаряме?

*Публикуваме коментара на Огнян Минчев от профила му във Фейсбук

Споделяне

Още от Общество