"Тибеи" е избран за инженер на газовата връзка България – Гърция

Международният консорциум печели надпреварата с най-ниска цена от 5.67 млн. евро

"Тибеи" е избран за инженер на газовата връзка България – Гърция

Международният консорциум "Тибеи" е избран за инженер-консултант за изграждането на междусистемната газова връзка между Гърция и България. Той печели надпреварата с икономически най-изгодната оферта с цена от 5.67 млн. евро без ДДС. Това съобщиха от проектната компания "Ай Си Джи Би" (ICGB).

Ролята на инженер-консултанта е ключова за управлението и контрола на реализацията на интерконектора между България и Гърция във фазата на подготовката и изпълнението на строителния процес.

Ангажиментът включва оказване на съдействие на възложителя за реализацията на проекта по време на строителството до момента на пускане на газопровода в експлоатация, както и управление на всички свързани с проекта основни договори - включително договора за доставка на линейни тръби и договора за възлагане на работното проектиране, строителството и доставки. 

Консорциумът "Тибеи" е обединение от чужди и български компании. В него влизат "Трактебел Инженеринг" С.А (Белгия), "Трактебел Инженеринг" С.р.л. (Италия), "Интер" ГМБХ (регистрирана в Австрия), "Ипсилон Консулт" ЕООД (България) и "България инженеринг" ЕАД (България).

"Това е една от най-важните стъпки, които обезпечават реализацията на проекта IGB. Изборът беше изключително важен, защото инженер-консултантът е ключова фигура за проекта. Успешното приключване на тази процедура ни доближава до начало на строителните дейности по газопровода", казва Теодора Георгиева, изпълнителен директор на "Ай Си Джи Би" от българска страна.

Изпълнителният директор от гръцка страна Константинос Караянакос също е заявил увереност, че в лицето на избрания подизпълнител проектната компания ще има възможност да прилага най-добрите инженерни практики при управление на проекта чрез външен консултант, избран по обективен и прозрачен начин.

"Това несъмнено ще допринесе за успешното финализиране на интерконектора съобразно прогнозирания график и спазвайки предвидения бюджет", казва Константинос Караянакос.

Процедурата за избор на инженер-консултант за газовата връзка между България и Гърция беше обявена в края на 2017 г., но поради обжалвания беше спряна за период от около 10 месеца.

През септември миналата година 12 фирми и обединения подадоха оферти за участие в процедурата. Това са:

1.      МГВ Консултант

2.      TECHINT – COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.p.A. & TECHFEM S.p.A.

3.      Enereco S.p.A.

4.      TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.

5.      C&M-Asprofos-S Energy-Miks

6.      Консорциум Consult Eurogas

7.      Консорциум „РИНА“

8.      ILF Beratende Ingenieure GmbH

9.      Консорциум „ТИБЕИ“

10.   T&T SISTEMI SRL

11.   VN  gazoprovod Greece-Bulgaria

12.   Association JV Interconnector 2018

В резултат на прегледа на съответствието на участниците с изисквания на документацията за обществената поръчка и критериите за подбор, до оценка на офертите бяха допуснатичетирима кандидати:

1.      Enereco S.p.A.

2.      TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.

3.      C&M-Asprofos-S Energy-Miks

4.      Консорциум „Тибеи“

За победител е избран консорциум "Тибеи", който предложи най-ниската цена за изпълнение -  5.67 млн. евро при прогнозната стойност на обществената поръчка от 8.45 млн. евро без ДДС.

Проектът за междусистемна газова връзка Гърция - България се реализира от смесеното инвестиционно дружество "Ай Си Джи Би" АД, регистрирано в България през 2011 г. В него акционери са БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, в което акционери са гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

В съответствие с устава си, "Ай Си Джи Би" ще бъде собственик на бъдещия газопровод, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Интерконекторът между София и Атина трябва да свърже гръцката национална газопреносна система в района на Комотини с българската национална газопреносна система в района на Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.куб.м годишно в посока Гърция-България.

В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд. куб.м годишно, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция.

Има и подписан Меморандум за разбирателство между "Ай Си Джи Би" АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес