Тиражите на вестниците спаднали с близо 22%

Тиражите на вестниците спаднали с близо 22%

През 2019 г. от медийния пазар са изчезнали 16 вестника и броят на тези печатни издание е намалял до 223, а тиражът им се е свил с 21.7 на сто спрямо предходната година, сочат данните на Националния статистически институт за издателската дейност у нас през миналата година, обявени в петък. Отчита се още по-сериозен спад в тиражите на излезлите от печат през 2019 г. книги и брошурите, а повече от половината заглавия са на преведени от английски език  заглавия.

От НСИ посочват, че от издаваните през миналата година вестници 115 заглавия или 51.6 на сто са политически, философски, религиозни и културни издания с общ годишен тираж от 67. 663 млн. броя.

От всички вестници 98% (218 заглавия) са на български език, а чуждоезичните са пет - два на турски и по един на руски, английски и немски език.

Спад с 4.7 на сто бележи и броят на издаваните списания през миналата година, като от данните става ясно, че с най-голям тираж са тези за жени, мъже и за семейството.

В сравнение с предходната година, през 2019 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 326 (3.3%), а средният им тираж - от 1144 на 802 бройки, или с 29.9% по-малко.

От данните става ясно, че на книжния пазар са били пуснати най-много заглавия от областта на научната литература - 2972 заглавия с тираж 567 хиляди. По-малко заглавия, но с доста по-висок тираж, е художествената литература за възрастни с 2146 заглавия и тираж от 1.181 млн.  броя. Учебната литература е на трето място с 1743 заглавия, но с над три пъти по-голям тираж от 3.783 млн. бройки. От популярната литература издадените заглавия са 1387 с тираж 930 хиляди. Литературата за деца и юноши през миналата година е била 870 заглавия с тираж 826 хил., от които 513 детски художествени книги с тираж 459 хиляди

Преводните заглавия при книгите са 1945 с тираж 1.561 млн., като от тях повече от половината са преведени от английски език (55.8%), следват преведените от френски - 7.0%, немски - 6.4%, и руски език - 6.1%.

Споделяне

Още от Общество

Как да се подходи с новата детска болница?