Ток и тор от отпадъци ще произвежда регионалното депо край Търново

Ток и тор от отпадъци ще произвежда регионалното депо край Търново

Електроенергия, тор и суровина за промишлеността ще произвежда от боклука на шест общини в област Велико Търново новото регионално депо за отпадъци край село Шереметя, което е на 3 км от Велико Търново. Съоръжението е почти готово и ще бъде открито през октомври, съобщиха от консорциума "Еко Бау Търново 2014", който е изпълнител на проекта. В него влизат три български и две унгарски дружества.

Изграждането на модерното депо се финансира от оперативна програма "Околна среда" с 33.4 млн. лв. То се простира върху 165 декара и разполага със сепарираща и компостираща инсталации и площадка за механично третиране на отпадъците по съвременни технологии.

Инсталацията ще обслужва 175 хиляди души от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. Те са обединени в сдружение "За чисти селища".

Регионалната система е изградена на 90%, като строителството ѝ и доставката на технологичното оборудване струват 28.4 млн. лв. с ДДС.

От българска страна в изпълнението на проекта участват "Политрейд Кънстръкшън" ЕООД, която осигурява основната част от строителните работи и монтажа на машините чрез работна ръка от региона, "Водстрой 98" АД, което участва в повечето инфраструктурни проекти по ОПОС, и пазарджишката "Строймонтаж" ЕООД.

Унгарските представители в консорциума са "МУТ - Унгария" и "Евроасфалт шолгалто", които имат опит в изграждането на такива съоръжение.

Ползите от инсталацията са, че отпадъците ще се преработват и използват отново, което ще доведе до намаляване на боклука като цяло. По този начин ще се ограничи и вредното въздействие върху атмосферния въздух, почвите и водите. Това ще доведе до повишаване на качеството на живот в регион Велико Търново.

Споделяне

Още от Бизнес