Токът, парното и газът поскъпват от 1 юли

Цената на тока се повишава с 1.5%, на газа с 1.9% и на парното средно с 3% в различните топлофикации

Токът, парното и газът поскъпват от 1 юли

Цените на тока, парното и природния газ за битовите потребители се повишават от 1 юли. Новите цени бяха утвърдени на закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в събота. Комисията остави за последния момент решението за новите цени, което влиза в сила от днес.

Токът за битови потребители поскъпва средно с 1.5%

Средното увеличение на електрическата енергия за битовите потребители е 1.5%. Крайната цена на тока за битовите клиенти от 1 юли за абонатите на ЧЕЗ поскъпва с 2%, за ЕВН – 1.7%, за Енерго Про – 0.41%.

"В рамките на тригодишен период повишението на цената на електрическата енергия е 2.5%, което прави средногодишно под 1%. Ще направим всичко възможно и в следващите години до пълната либерализация на пазара българските потребители да не чувстват допълнителна тежест", коментира председателят на КЕВР Иван Иванов.

Природният газ поскъпва с 1.9%

По отношение на цената на природния газ за третото тримесечие на годината комисията утвърди повишаване на цената с 1.91%.

"Това повишение касае около 120 големи индустриални предприятия в страната. Що се отнася до крайната цена на битовите потребители, които плащат комплексната услуга, повишението е около 1%. В София повишението е 1.1%", каза Иванов.

Той заяви, че увеличението на цената на природния газ за третото тримесечие на годината е резултат от осреднените стойности на изменение на цените на природните горива на международните пазари - мазут и газьол, както и изменението на курса долар - лев.

Новите цени на газа влизат в сила от 1 юли за период от три месеца. Цените на електроенергията са за следващия ценови период от 1 юли 2017 до 30-ти юни 2018 година.

Топлоенергията поскъпва средно с 3% в различните топлофикации

КЕВР утвърди и цената на топлинната енергия за различните топлофикационни дружества в страната, считано от 1 юли.

Топлофикационни дружества могат да се разделят основно на два вида, съобразно първичния енергиен ресурс: по-голяма част от тях използват природен газ, има и 4 дружества, които използват въглища като първичен енергоносител.

За тези, които са с носител природен газ, увеличението е около 2%, за София то е малко под 1% или точно 0.98%. Малко по-високо е повишението на цената на топлинната енергия за четирите дружества, които използват въглища, каза Иванов.

Той посочи, че средно за всичките топлофикации – на природен газ и на въглища, увеличението е 3%.

За абонатите на ”Топлофикация Перник” увеличението е 9.31%, за Сливен – 6.04%, за Русе – 8.05%.

Относно цената на електрическата енергия, стана ясно че КЕВР санкционира трите електроразпределителни дружества с 58.3 млн. лв. По предложение на председателя на КЕВР, три работни групи са проверили има ли разлика между планираните и реално извършени инвестиционни разходи на трите електроразпределителни дружества.

"Такива разлики се откриха. Запланувани много по-големи средства и изпълнени много по-малка степен. За да не бъдат по никакъв начин ощетявани българските потребители, защото предвидените инвестиционни разходи са били заложени в предни години, ние налагаме отрицателна корекция в ценовото си решение за трите електроразпределителни дружества”, каза Иванов.
Той посочи, че очаква промяна в Закона за енергетиката, с която да се измени статута на НЕК като единствен купувач, което било необходима стъпка за по-нататъшна либерализация на пазара. Иванов допълни, че очаква и разработването на мерки за защита на енергийно уязвимите потребители.

Споделяне

Още от България