Токът в Западна България ще се плаща безкасово само в две банки

Токът в Западна България ще се плаща безкасово само в две банки

Безкасовите плащания на сметките за електроенергия от битови и стопански клиенти на ЧЕЗ Електро България ще се плащат от 1 ноември само в две банки, съобщиха от дружеството, което обслужва клиентите в столицата, София-област и Плевен.  Това са УниКредит Булбанк и Банка ДСК, всички останали банкови сметки на дружеството, които досега са обслужвали клиентите в 14-те електроразпределителни региони, се закриват. Ако потребителите вписват старите банкови сметки, плащанията им ще бъдат връщани.

Клиентите, които имат разплащателни сметки в други банки за обслужване на плащанията им към енергото, не е необходимо да правят нищо, финансовите институции автоматично ще поемат прехвърлянето на средствата по новите сметки на ЧЕЗ. В отговор на въпрос на Mediapool дали това ще оскъпи таксата за обслужване на разплащателните сметки, от ЧЕЗ заявиха, че с едната банка е постигната договореност да не се въвежда междубанковата такса за преводите, а с другия трезор в момента се преговаря по този въпрос. Освен това статистиката показала, че 70 на сто от разплащателните сметки, с които се погасяват задълженията за консумирана електроенергия, са открити в ДСК.

Унифицирането на банковите сметки за плащане на електроенергията ще бъде в полза най-вече на стопанските потребители, посочиха от ЧЕЗ Електро. Сега фирмите, които имат повече от един обект и тези обекти се намират в различни райони на западна България, трябваше да плащат задълженията за ток на различните обекти по различни сметки – колкото райони имаше на територията на Западна България, толкова различни сметки имаше и съответно – толкова такси за превод.  След унифицирането на банковите сметки фирмите ще заплащат задълженията на всичките си обекти по една сметка от трите сметки, обясняват от снабдителя. От там допълват, че унифицирането на банковите сметки е практика на ютилити компаниите.

Така от следващия месец сметките за битовите клиенти, които погасяват фактурите си за ток чрез платежно нареждане, са в УниКредит Булбанк -    IBAN: BG 45 UNCR 7630 11111 CEZEL, BIC: UNCRBGSF, а в Банка ДСК - IBAN: BG 71 STSA 9300 11111 CEZEL, BIC: STSABGSF. За стопанските потребители освен в тези две банки, ще се правят преводи и по сметка в СИТИ Банк. Номерата за бизнес клиенти са - в УниКредит Булбанк - IBAN: BG 20 UNCR 7630 77777 CEZEL, BIC: UNCRBGSF, в Банка ДСК - IBAN: BG 46 STSA 9300 77777 CEZEL, BIC: STSABGSF, и в СИТИ Банк -  IBAN: BG 37 CITI 9250 77777  CEZEL, BIC: CITIBGSF.

От дружеството напомниха, клиентите да впишат в платежното нареждане своя уникален ИТН номер, а стопанските потребители - номера на фактурата и партидния си номер (или ИТН).

Споделяне

Още от Бизнес